Direct naar de content

Gebiedscommissie wil geen windturbines in Charlois

De gebiedscommissie Charlois ziet niks in de plaatsing van windturbines bij het bedrijventerrein Charloisse Poort en Vaanplein. In een brief aan wethouder Langenberg laat de gebiedscommissie weten dat plaatsing van windturbines wat haar betreft onacceptabel is. Met de brief wijst de gebiedscommissie ook een locatieonderzoek door de provincie af. Om het tegengeluid kracht bij te zetten heeft gebiedsvoorzitter Ronald Tol zich tijdens een zitting bij de provincie krachtig uitgesproken tegen de voorgenomen plaatsing. Ook bewoners spraken zich bij de provincie uit tegen de plannen.

De stapeling van huidige geluids- en geuroverlast en veiligheidsrisico’s van spoor, rijksweg en havencomplex is nu al dermate belastend voor het woon- en leefmilieu dat plaatsing van windturbines de problemen alleen maar vergroot. De gebiedscommissie vindt het belangrijk dat bewoners en bedrijven in Charlois hun mening kunnen laten horen over de voorgenomen plaatsing en wil zo snel mogelijk een participatietraject starten.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij H. Donker, communicatieadviseur voor het gebied Charlois. jg.donker@rotterdam.nl  0612867884