Direct naar de content

Gebiedscommissie Hoogvliet stuurt brandbrief naar college

Sportverenigingen trekken weg uit gebied vanwege slechte voorzieningen

De gebiedscommissie Hoogvliet heeft een brandbrief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Aanleiding vormt het vertrek van twee sportverenigingen uit Hoogvliet. De sportverenigingen vertrekken omdat ze vinden dat de gemeente te hoge huren rekent en onvoldoende kantine faciliteiten beschikbaar stelt.

De gebiedscommissie trekt aan de alarmbel na gesprekken met sport- en speeltuinverenigingen in het gebied. In het kader van het actieprogramma verenigingen was de gebiedscommissie om advies gevraagd. Uit gesprekken met sportclubs bleek de teloorgang van de sportverenigingen voor het gebied. Volgens de gebiedscommissie is het belangrijk dat de gemeente sportfaciliteiten blijft ondersteunen. "Wij nemen de signalen van de Hoogvlietse sportclubs erg serieus. Cultuur en sport kosten nu eenmaal geld en zijn belangrijk voor onze inwoners" zegt Edwin Smid, technisch voorzitter van de gebiedscommissie. "Wanneer sportclubs uit ons gebied wegtrekken is het niet alleen slecht vor onze bewoners maar ook voor de gemeente omdat de faciliteiten dan niet meer gebruikt worden".


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met H. Donker, communicatieadviseur gebieden 06 12867884 of jg.donker@rotterdam.nl