Direct naar de content

Gebiedscommissie Delfshaven pleit voor ‘Right to cooperate’

Commissieleden en bewoners bieden in vrolijke stoet gebiedsplan aan

Begeleid door een vrolijke stoet overhandigde vandaag de gebiedscommissie Delfshaven het gebiedsplan officieel aan wethouder Pex Langenberg (bestuur en organisatie). In het gebiedsplan beschrijft de gebiedscommissie de ambities van Delfshaven voor de komende vier jaar. De belangrijkste thema’s zijn bewonersinitiatieven, veiligheid, jeugd, problemen achter de voordeur en hoofdroutes & winkelstraten. Daarnaast wil de commissie invulling geven aan 'Right to cooperate'.

Met het gebiedsplan dat de commissie in de vergadering van 15 juli vaststelde, willen de commissieleden onder meer investeren in bewonersinitiatieven. “Delfshaven geeft prioriteit aan initiatieven die uit het gebied komen. In die zin voelen we ons erg verbonden met de opmerking ‘Right to Challenge’, zoals beschreven in het coalitieakkoord van Rotterdam", aldus Tom Harreman, voorzitter van de gebiedscommissie Delfshaven. "Wij willen daarnaast ook invulling geven aan 'Right to Cooperate'. Hierin formuleren aanbestedende partijen brede maatschappelijke doelstellingen in samenwerking met lokale netwerken en initiatieven. Vooral een mooie kans voor het verbinden van nieuwe vrijwilligers aan initiatieven die soms moeilijk nieuwe vrijwilligers en mede-initiatiefnemers kunnen vinden.”

Het gaat vooral om bewonersinitiatieven die bijdragen aan een verbetering van de sociale cohesie en infrastructuur en aan verbindingen tussen de diversiteit van bevolkingsgroepen. Ook in zelfbeheer en vergroening van de buitenruimte zit veel potentie. Goed voorbeeld is de ontwikkeling van een wijkpark aan de noordzijde van Delfshaven. Initiatieven op het gebied van zorg en welzijn ziet de commissie ook met veel belangstelling tegemoet, zoals Zorgvrijstaat Rotterdam West.

Ambities
Naast bewonersinitiatieven vraagt Delfshaven onder meer aandacht voor de jeugd en verbetering winkelstraten. Delfshaven is een gebied met veel jeugd, die een goede toekomst verdient door scholing en het bieden van mogelijkheden tot vinden van werk. Waar de jeugd problemen veroorzaakt moet dit aangepakt worden, maar de gebiedscommissie gaat vooral uit van kansen en niet van problemen. Zo zet zij in op activering en stimulering van talentontwikkeling, creëren van werk stageplekken, een kindvriendelijke buitenruimte en investeren in projecten als Urban Family en College Delfshaven. De gebiedscommissie wil daarnaast een aantal winkelstraten in Delfshaven verbeteren op het gebied van levendigheid, verkeersveiligheid en uitstraling. Vooral de Schiedamseweg en de Nieuwe Binnenweg krijgen in het gebiedsplan extra aandacht.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Ron de Koning, communicatieadviseur gebied Delfshaven email: rc.dekoning@rotterdam.nl of tel: 06 209 872 27

Onderschrift foto: Na de wandeltocht van Delfshaven naar de Coolsingel overhandigt gebiedscommissievoorzitter Tom Harreman (links) het kersverse gebiedsplan aan wethouder Pex Langenberg op de trappen van het stadhuis.