Direct naar de content

Frame Vastgoed nieuwe ontwikkelaar locatie voormalig European China Center

In de ‘pols van’ Katendrecht in Rotterdam-Zuid verrijst de komende jaren alsnog een multifunctioneel complex voor wonen, werken, winkelen en ontspannen. Frame Vastgoed heeft op 22 december 2015 de grond en de al gerealiseerde parkeergarage gekocht van ECCR B.V. . Frame zet het project voortvarend voort en verwacht de herstart van de bouw in de tweede helft van 2016.

Katendrecht maakt sinds 2000 een ware metamorfose door. Een grootscheepse ruimtelijke en economische herontwikkeling van havengebied naar woon- en werkgebied richt zich op het aantrekken van nieuwe bewoners, ondernemers en bezoekers. De toevoeging van het nieuwe multifunctionele gebouw in de pols en daarmee de verdere verdichting van Katendrecht komt ten goede aan de economische dynamiek en levendigheid van het gebied.

De gemeente Rotterdam is dan ook zeer tevreden met de nieuwe eigenaar van deze locatie op Katendrecht. Door deze transactie zijn er geen obstakels meer voor de doorstart van dit multifunctionele gebouw. Het gebouw zal meer leven aan de noordzijde van de Rijnhaven creëren en biedt kansen voor een meer natuurlijke verbinding van Katendrecht met Rotterdam Zuid.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de doorstart van het multifuntionele gebouw kunt u contact opnemen met Paul John de Jong 06 2302 0243.
Voor meer informatie over de herontwikkeling van Katendrecht kunt u contact opnemen met Deborah Haas, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, 06-22954067.