Direct naar de content

Foto’s van Ary Groeneveld nu online beschikbaar

Ary Groeneveld, in de jaren zestig een van de belangrijkste persfotografen van Rotterdam, legde een veelheid aan onderwerpen op de gevoelige plaat vast. Eind jaren ’70 verwierf het Stadsarchief Rotterdam zijn bijzondere fotocollectie. In totaal gaat het om ongeveer 80.000 negatieven, een ruime selectie daaruit is de afgelopen jaren gedigitaliseerd en nu door iedereen online te raadplegen. De Groeneveldcollectie geeft een uniek beeld van de dynamische wederopbouwjaren.

Ary Groeneveld
Ary Groeneveld (1926-1992) zoon van een huisarts verbleef na de Tweede Wereldoorlog vier jaar als militair in Indonesië. Terug in Nederland volgde hij een opleiding tot reclametekenaar, maar die zou hij niet afmaken. Na nog een tijdje voor het Utrechts Katholiek Dagblad te hebben gewerkt als assistent van fotograaf Eric Hof, vestigde hij zich in 1956 als zelfstandig persfotograaf/bedrijfsfotograaf in Rotterdam. Tot zijn overstap in 1978 naar de Rijksvoorlichtingsdienst, legde hij een veelheid aan onderwerpen vast op de gevoelige plaat.

De gouden jaren in beeld
De tijd dat Groeneveld als fotograaf actief was, viel grotendeels samen met de periode die later wel ‘de gouden jaren’ zijn genoemd. De ergste schade van de oorlog was hersteld en Nederland beleefde enorm economische voorspoed, waarvan Rotterdam een meer dan evenredig deel opeiste. Het protestants-christelijke dagblad De Rotterdammer was Groenevelds belangrijkste opdrachtgever. De krant volgde de ontwikkelingen in de stad nauwgezet. We zien dan ook nieuwe bedrijfspanden geopend worden, schepen die te water worden gelaten, flatgebouwen die het hoogste punt bereiken. We zien ook de nieuwste technische snufjes gedocumenteerd: de televisie, de computer. En daarnaast natuurlijk de vele branden en ongelukken, die elke collectie persfoto’s kenmerken. De foto’s van Groeneveld weerspiegelen de dynamiek die Rotterdam in deze jaren kenmerkte. Daarmee is deze collectie van grote waarde voor archiefgebruikers.

Digitalisering
Vier jaar geleden is het stadsarchief met een klein team van vrijwilligers begonnen de verzameling voor een groot publiek toegankelijk te maken. De gehele collectie werd bekeken om uiteindelijk tot een selectie te komen die gedigitaliseerd kon worden. Daarna begon de grootste klus: het omschrijven van de foto’s. De periode 1956-1966 is inmiddels gereed en online beschikbaar via de beeldbank van het Stadsarchief. Het komend jaar zal de collectie aangevuld worden.

De Groeneveldcollectie is te bekijken via de beeldbank van het Stadsarchief:
http://stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/beeld-en-geluid

Bijlage(n): [bij plaatsing vermelden: “bron: Stadsarchief Rotterdam, Foto: Ary Groeneveld”]
• Portret van persfotograaf Ary Groeneveld. (1959)
• Wederopbouwrit: RET-bus met de in aanbouw zijnde Lijnbaanflats. (1957)
• Vrachtauto gekanteld na botsing Westewagenstraat-Hoogstraat. Linksboven de zaak van Martens textiel en wonininginrichting. (1961)
• Typekamer Muller & co (1962)


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lara Schoemaker, communicatieadviseur Stadsarchief Rotterdam, 06 – 536 923 21 of lpm.schoemaker@rotterdam.nl