Direct naar de content

Focus op Rotterdam Oost

Gebied Prins Alexander krijgt grote financiƫle impuls op terreinen veiligheid, buitenruimte en economie

Prins Alexander komt in het Rotterdamse wijkprofiel positief uit de metingen, maar bewoners en ondernemers merken dagelijks dat veiligheid en leefbaarheid onder druk staan. Met Programma Oost 2017-2019 wil de gemeente Rotterdam Oost tijdig optrekken om te voorkomen dat de wijk afglijdt. Een totaalpakket van € 10 miljoen aan nieuwe maatregelen (3,8 voor veiligheid en 6,2 openbare ruimte/ economie) in combinatie met intensivering van bestaande programma’s moet de leefbaarheid, veiligheid en economie in de wijk verbeteren. Daarbij is speciale aandacht voor behoeften van ouderen. Wethouder Eerdmans (Veiligheid, Handhaving, Buitenruimte, Gebieden): “Voor Prins Alexander geldt: stilstand is achteruitgang. Dus willen we de bewoners behouden voor het gebied en nieuwe bewoners aantrekken dan moeten we snel fors gaan inzetten op verbeteringen.”

Veiligheid
In delen van het gebied is de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het geding. De woonoverlast is verdubbeld ten opzichte van 2014 en is vergelijkbaar met Feijenoord, Delfshaven en IJsselmonde. In Ommoord steeg het aantal woninginbraken met ruim 40%, en het aantal misdrijven in Oosterflank bedraagt 9,5 per 1000 inwoners (tegenover een Rotterdams gemiddelde van 7,5). Er is veel jeugdoverlast rond pleinen, winkelcentra en bijvoorbeeld bij het strandje van Nesselande en er dreigt aanwas van criminele jongeren. Het voorgestelde maatregelenpakket bestaat onder meer uit de komst van meer interventieteams, extra (jeugd)handhavers, huismeesters in de hoogbouw, een hardere aanpak door politie en gemeente van woning- en autoinbraken en het inrichten van een mobiel veiligheidspunt.

Schoon en heel
De fysieke staat van de buitenruimte in Prins Alexander ligt onder de Rotterdamse norm. Vijf van de acht wijken scoren zeer slecht in technische onderhoudsstaat. Het gebied dreigt letterlijk en figuurlijk weg te zakken met de bijbehorende problemen in de buitenruimte. Ook de schoonbeleving blijft achter door zwerfvuil, graffiti en onkruid. Gerichte aanpak van deze plekken is nodig door: extra inzet van Snel-Schoonteams en aanpak van hardnekkige graffitilocaties. Het op peil houden van de openbare ruimte vraagt dan ook om forse (extra) investeringen. Tegelijkertijd met de renovatie van de sterflats (Prinsenland) wordt de buitenruimte heringericht. Ook voorziet het programma in een aantal gerichte maatregelen in de buitenruimte voor betere bereikbaarheid in de buitenruimte van ouderen.

Economie
De gemeente ondersteunt met de upgrading van de buitenruimte en verbetering van de OV- en fietsvoorzieningen de forse investeringen van ontwikkelpartijen in de Alexanderknoop en het trein- bus- en metrostation. Dit maakt verdere economische ontwikkeling mogelijk. En er komt een aanvalsplan voor de zeven kleinere winkelcentra in het gebied.

Gebiedscommissie
Programma Oost
is vandaag voor advies naar de gebiedscomissie Prins Alexander gestuurd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl