Direct naar de content

Flink aantal jongerenhubs door Rotterdam. Sterker door Jongeren

Wethouder Judith Bokhove opent zaterdag 25 september om 14.30 uur een van de negen nieuwe jongerenhubs in de stad. Het gaat zaterdag om een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren in de Poolsestraat 4 in Oud-Mathenesse.

Succes
Er zouden vanuit de herstelaanpak Rotterdam. Sterker door jongeren vóór eind augustus vier à vijf jongerenhubs openen. Dat zijn er veel meer geworden, mede door de succesvolle samenwerking met partners uit de stad. Na augustus openen nog een aantal jongerenhubs.

Netwerk door de stad
Tijdens de coronacrisis werd extra duidelijk hoe belangrijk het is voor jongeren om elkaar te kunnen ontmoeten en samen met leeftijdsgenoten activiteiten te ondernemen. Rotterdam. Sterker door jongeren neemt deze wens van jongeren ter harte. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een netwerk van jongerenvoorzieningen door de stad heen met, door en voor jongeren. Jongeren worden zelf nauw betrokken bij de inrichting, programmering en de uitvoering van de activiteiten.

Van muziekstudio tot clubbussie
Zo’n ontmoetingsplek kan een speciale jongerenruimte zijn in een van de Huizen van de Wijk. Iedere wijk heeft een of meerdere Huizen van de Wijk waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en zelf wijkactiviteiten kunnen organiseren. Maar het kan ook een door de gemeente gefaciliteerde plek zijn bij een partner, zoals bijvoorbeeld bij de Rotterdamse Douwers, waar jongeren kunnen binnenlopen met vragen. Of de muziekstudio’s bij Cult North in Bergpolder en Studio Oleander in Bloemhof, waar jongeren muziek- en videoclips kunnen opnemen. Er is ook een mobiele hub, het Clubbussie van jongerenorganisatie Nieuw Netwerk Rotterdam, dat vanaf 30 september regelmatig in de stad te zien zal zijn.

Extraatje
In de Poolsestraat onthullen jongeren de naam die ze zelf hebben gekozen voor hun ontmoetingsplek. Vervolgens overhandigt wethouder Bokhove aan hen de eerste cheque ter waarde van 500 euro. Alle jongerenhubs die onder de vlag van Rotterdam. Sterker door jongeren zijn geopend of nog worden geopend ontvangen dit extraatje. De jongeren kunnen het naar eigen keuze besteden aan de inrichting van de hub of aan een activiteit.