Direct naar de content

Financiering Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen rond

Stichting Collectiegebouw heeft de financiering van het Collectiegebouw rond. Hierbij zijn Stichting De Verre Bergen, Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) en ABN AMRO betrokken. Museum Boijmans Van Beuningen, de gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen zijn blij met deze belangrijke stap op weg naar de realisatie van het Collectiegebouw. Stichting De Verre Bergen financiert het Collectiegebouw tijdens de bouwfase en de NWB Bank tijdens de exploitatiefase. De financiering tijdens de exploitatiefase is gearrangeerd door ABN AMRO.

Stichting Collectiegebouw, ABN AMRO en NWB Bank
Stichting Collectiegebouw is onder andere opgericht om de financiering van het Collectiegebouw mogelijk te maken. De stichting doet de volledige investering voor het Collectiegebouw. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en een vertegenwoordiger van Stichting De Verre Bergen. Stichting Collectiegebouw heeft een overeenkomst gesloten met ABN AMRO om de financiering te structureren en een langdurige financier te zoeken. Naast ABN AMRO was ook de NWB Bank snel enthousiast om het Collectiegebouw mede mogelijk te maken.

Frenk van der Vliet, directielid NWB Bank: “Vanuit de NWB Bank zijn we trots dit unieke project mede te mogen financieren, waardoor de stad Rotterdam haar kunstcollectie aan een breder publiek kan tentoonstellen.”

Vincent Goedegebuure, hoofd Debt Solutions ABN AMRO: "We waren blij met het vertrouwen van Stichting Collectiegebouw in ABN AMRO om externe financiering voor dit unieke gebouw aan te trekken en zijn verheugd om in de NWB Bank de juiste partner te hebben gevonden"

Wethouder Adriaan Visser (o.a. financiën) spreekt van een bijzonder samenwerkingsverband: "Ik zie deze constructie als een heel mooi resultaat. Het Collectiegebouw is een concept dat alleen tot stand kan komen dankzij publiek-private samenwerking. Die samenwerking was er al tussen Museum Boijmans van Beuningen, Stichting De Verre Bergen en de gemeente, maar deze manier van financiering met banken maakt de publiek-private samenwerking nog specialer.  Samen maken we méér mogelijk."

Investeringskosten en financiering
De totale investeringskosten voor het Collectiegebouw bedragen € 52,3 miljoen. Daarvan draagt Stichting De Verre Bergen € 17 miljoen bij. Stichting De Verre Bergen schenkt dit bedrag aan Stichting Collectiegebouw. Voor het restant van de investeringskosten, de losse inrichting en financieringskosten is een lening nodig. Stichting De Verre Bergen verstrekt deze lening tijdens de bouwfase van het Collectiegebouw aan Stichting Collectiegebouw. Als het Collectiegebouw opent, start de exploitatiefase en neemt NWB Bank de lening over met een vast laag rentepercentage voor 40 jaar. De gemeente verhuurt het Collectiegebouw aan Museum Boijmans Van Beuningen. De lening wordt afgelost met de huurbetalingen van Museum Boijmans Van Beuningen. Het Collectiegebouw opent naar verwachting eind 2018.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Adriaan Visser (financiën, organisatie, haven, binnenstad en sport), m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl, 06-13155120.