Direct naar de content

Financiële steun voor Rotterdammers met inkomensverlies door coronamaatregelen

Aanvragen TONK per 15 maart

Vanaf 15 maart kunnen Rotterdammers, die door de coronamaatregelen te maken hebben met een terugval in inkomen van minimaal 25% én daardoor verhoudingsgewijs hoge woonlasten hebben, een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is eenmalig €750,- of €1.500,-.

Rotterdammers kunnen TONK via www.rotterdam.nl/tonk aanvragen als zij door de coronamaatregelen te maken hebben met een veel lager inkomen en daardoor moeite hebben om noodzakelijke woonlasten te betalen. Dit zijn kosten voor de huur, servicekosten, hypotheekaflossing, bruto hypotheekrente en eventuele VvE-kosten. De samenstelling van het huishouden (één- of meerpersoons) en de (percentuele) verhouding tussen het netto-inkomen en de woonkosten bepaalt of iemand in aanmerking komt voor TONK. En of iemand €750,- of €1.500,- ontvangt. Dit bedrag wordt eenmalig en in één keer uitbetaald.

Hulp bij financiële problemen
“Veel Rotterdammers hebben vanwege de coronamaatregelen minder inkomsten door verlies van werk en daardoor geldzorgen”, zegt wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding en schuldenaanpak). “We zien echter dat zij zich nog niet melden voor schuldhulp. Ik maak me daar zorgen over. Want hoe langer mensen wachten hoe hoger de schulden oplopen. TONK is een mooi eenmalig bedrag. Maar voor veel mensen niet voldoende. Daarom bieden we mensen die TONK aanvragen ook hulp bij financiële problemen en schulden als zij dat wensen.”

Voor alle Rotterdammers met inkomensverlies
Alle huishoudens met een forse daling in inkomen vanwege de coronamaatregelen komen in aanmerking. Voor deze regeling maakt het dus niet uit of iemand werkzoekend, in loondienst of ondernemer is. Wel moeten aanvragers in de gemeente Rotterdam wonen, 18 jaar of ouder zijn en geen huurtoeslag, woonkostentoeslag of AOW ontvangen. Als controle wordt het inkomen van januari 2021 ten opzichte van januari 2020 genomen. De inkomensterugval tussen deze twee maanden moet minimaal 25% zijn om in aanmerking te komen voor TONK. Er is geen vermogenstoets, zo is er een ruimhartige en snelle beoordeling van de aanvragen en komt iedereen die inkomensterugval ervaart door de coronamaatregelen in aanmerking, ongeacht het vermogen.

Verschil tussen gemeenten
De invulling en voorwaarden voor TONK kunnen per gemeente verschillen. Dit komt doordat het Rijk de gemeenten de vrijheid heeft gegeven om zelf de regeling in te vullen. Rotterdam heeft de invulling van TONK samen met de gemeente Utrecht en gemeente Den Haag ontwikkeld en vastgesteld en het Rotterdammodel Tonk010 ook in de ontwerpfase gepresenteerd aan alle gemeenten in Nederland ter inspiratie.

Aanvragen kan vanaf 15 maart uitsluitend via www.rotterdam.nl/tonk