Direct naar de content

Fietskoers 2025, nog meer Rotterdammers op de fiets

De fiets heeft een belangrijke rol in de groeiende stad Rotterdam. Om de stad bereikbaar te houden is een mobiliteitstransitie nodig en de fiets speelt daarin een grote rol. De ‘Fietskoers 2025’ zet de ambities en plannen op een rij, om nog meer mensen op te laten stappen.

Fietskoers 2025
In ‘Fietskoers 2025’ komen alle activiteiten aan bod om voorzieningen voor snelle en langzame fietsers te verbeteren en is er aandacht voor nieuwe fietsers en veilig fietsen. Verder wil de stad zoveel mogelijk Rotterdammers stimuleren (vaker) de fiets te pakken. Denk bijvoorbeeld aan een stadsbrede samenwerking met werkgevers en organisaties die fietsen hoog in het vaandel hebben en het uitbreiden van het netwerk aan fietspaden in en rond de stad.
Ook wordt kennis en ervaring gedeeld in een regionale samenwerking, wordt ingezet op extra handhaving van fietsparkeren en zijn fietsdata & -innovatie een belangrijk thema.

Wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal presenteert de Fietskoers 2025: “Meer fietsen is gezond en bovendien houden we met minder auto’s meer ruimte over voor groen in de stad. Daarnaast ben je in de stad vaak ook gewoon sneller op je bestemming, als je de fiets pakt.”

De fiets staat centraal
Hoewel de auto dominant lijkt in Rotterdam, wordt een meerderheid van alle verplaatsingen niet met de auto, maar lopend, met de fiets of met het OV gemaakt. Dagelijks leggen fietsers in Rotterdam 1 miljoen kilometer af, dit is 27 keer de wereld rond. Alle reden dus om fietsers in Rotterdam serieus te nemen.

Concrete plannen voor de komende jaren
De komende periode legt de gemeente Rotterdam brede veilige fietspaden aan, zet de stad in op het creëren van veilige schoolomgevingen en worden verkeerslichten zo afgesteld dat er een betere doorstroming komt voor fietsers. Verder realiseert de gemeente Rotterdam extra fietsparkeerplekken. Onder andere bij Rotterdam CS, station Alexander, in Blijdorp, Coolhaven en op het Noordereiland. Ook besteedt de gemeente aandacht aan fietsen en verkeersveiligheid op scholen. Met het verkeersmenu en de inzet van fietsdocenten streeft Rotterdam ernaar dat in 2022 alle kinderen uit groep 7 fietsexamen doen.


Noot voor de redactie:

Lees hier het hele programma ‘Fietskoers 2025’   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer,  bestuursvoorlichter wethouder Bokhove, 06-41316567 of t.breimer@rotterdam.nl