Direct naar de content

Extraatje voor tieners uit arme gezinnen

Verhoging Jeugd-tegoed met €100,-

Het Jeugd-tegoed voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar die opgroeien in een gezin met een laag inkomen is verhoogd naar €500,-. Dit is een verhoging van €100,-. Het Jeugd-tegoed is een geldbedrag op de Rotterdampas voor onder andere kleding en schoolspullen. Door het besluit van de gemeenteraad krijgen jongeren die het tegoed nu al ontvangen nog voor de feestdagen automatisch €100,- extra gestort op hun Rotterdampas.

Uit de Minima Effect Rapportage Rotterdam (MER) van het Nibud blijkt dat met name Rotterdamse gezinnen met kinderen boven de 12 jaar en een laag inkomen onvoldoende te besteden hebben. Dit komt vooral doordat de kosten van het levensonderhoud voor deze gezinnen relatief hoog zijn, net als de kosten voor school en hobby’s. Hierdoor kunnen kinderen in deze gezinssituatie minder goed meedoen op school en in hun vrije tijd.

Verantwoordelijkheid Rijk
Het is voor gemeenten onmogelijk om het gehele tekort voor deze gezinnen te compenseren. Het Rijk is namelijk primair verantwoordelijk voor het bieden van bestaanszekerheid. Gemeenten kunnen alleen het inkomen aanvullen gericht op meedoen.

Voor de kerstdagen
Om op korte termijn iets te kunnen doen aan het financiële tekort voor gezinnen met een laag inkomen heeft de gemeenteraad besloten om het Jeugd-tegoed met terugwerkende kracht tot 1 maart 2019 te verhogen naar €500,- per jongere. Jongeren die al een jeugd-tegoed krijgen, ontvangen voor de kerstdagen een brief van de gemeente. Het gaat om 8.700 jongeren.

Meedoen
Het Jeugd-tegoed is een geldbedrag op de Rotterdampas voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar van ouders met een laag inkomen (tot 110% van het wettelijk sociaal minimum). Door besteding van dit bedrag bij de aangesloten winkels en vervoersbedrijven kunnen deze kinderen makkelijker meedoen op school en in hun vrije tijd. Meer informatie: www.jeugdtegoed.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Fianen, bestuursvoorlichter wethouder Grauss, 06 – 53 14 87 55 of m.fianen@rotterdam.nl