Direct naar de content

Extra weekbericht 8 tot en met 9 maart

Europese CLIA-summit
Woensdag 8 en donderdag 9 maart
Parijs

Wethouder Struijvenberg (o.a Financiën en Grote Projecten) bezoekt op woensdag 8 en donderdag 9 maart een Europese Summit van de Cruise Lines International Association (CLIA) in Parijs. Tijdens deze Europese top voor cruise maatschappijen maakt hij kennis met het mondiale netwerk van de aanwezige rederijen. Van oudsher horen cruiseschepen bij Rotterdam, nu en in de toekomst. In het belang van de voor Rotterdam belangrijke energietransitie kan de wethouder ook kennis ophalen en delen over verduurzaming van de cruise industrie aan boord van de schepen en in de steden waar zij aanmeren. In het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn de realisatie van walstroom en onderzoek naar de introductie van een logiesbelasting voor cruisepassagiers genoemd. (Meer informatie: Michiel Groeneveld, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, tel. 06 – 387 192 29).