Direct naar de content

Extra steun voor jonge Rotterdammers van 16 tot en met 27 jaar

Jongeren beter betrekken bij maatregelen om uit de coronacrisis te komen, meer oog voor kwetsbare of eenzame jongeren, nog meer inzetten op (om)scholing en meer stages en leerbanen voor jongeren bij de gemeentelijke organisatie. Dit zijn enkele punten uit nieuwe plannen die wethouders Judith Bokhove en Richard Moti vandaag aan de raad presenteren. Zij willen daarmee extra steun bieden aan jonge Rotterdammers van 16 tot en met 27 jaar. Doel is het tegengaan van kansenongelijkheid en het dempen van de negatieve effecten van corona op de jongeren, zoals eenzaamheid en (dreigende) werkloosheid en schulden.


Oog voor jonge Rotterdammers

De nieuwe plannen bieden jongeren hulp op maat om de negatieve effecten van corona zoveel mogelijk tegen te gaan. Wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit, jeugd en taal): “We richten 4 fysieke ontmoetingsplekken op in het nieuwe jaar. Daar kunnen jongeren terecht voor advies over werk, een nieuwe of extra opleiding, voor informatie over hulp bij schulden of het beter worden in lezen en schrijven. Of gewoon voor een praatje, omdat sociaal contact door corona veel minder vanzelfsprekend is.”

Oog voor werkgelegenheid
In de nieuwe plannen is ook aandacht voor het creëren van werkgelegenheid voor de jongeren. De gemeente Rotterdam, een van de grootste werkgevers van de stad, wil het goede voorbeeld geven. In de eigen organisatie wordt het aantal stages en leerbanen voor jongeren daarom uitgebreid van 350 naar 500, op verschillende opleidingsniveaus. Ook gaat de gemeente er samen met onderwijsinstellingen voor zorgen dat meer jongeren het Rotterdams Scholingsfonds gaan gebruiken. Dit is nu al toegankelijk voor jongeren maar kan nog vaker benut worden. Verder worden de mogelijkheden onderzocht van een vrijwilligersfonds waardoor jongeren vaardigheden kunnen opdoen en actief blijven in de samenleving. Voor dit werk zouden ze een financiële vergoeding ontvangen vanwege corona. Ook komen er traineeships voor HBO- en WO-studenten.

Wethouder Richard Moti (o.a. Werk & Inkomen): “Veel jongeren zijn werkloos geworden of dreigen hun baan te verliezen, aangezien ze voornamelijk flexwerken of parttime werken in sectoren die door corona hard zijn geraakt zoals horeca, toerisme en cultuur. Met de nieuwe aanpak willen we jongeren kansen bieden om te blijven investeren in zichzelf en om hoopvol te blijven. Er komt een moment dat corona weer voorbij gaat en juist dan is het belangrijk dat onze jonge Rotterdammers klaar staan met de juiste vaardigheden om weer aan de slag te gaan.”

De nieuwe aanpak komt bovenop de ondersteuning die de gemeente jongeren nu al biedt. Jongeren kunnen bijvoorbeeld al terecht bij het Topteam van het Jongerenloket, Dat is speciaal opgericht om jongeren met een korte afstand tot de arbeidsmarkt snel weer aan een baan te helpen. Ook is de zoekperiode opgeschort voor jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen en zijn er honderden carrière startgaranties uitgegeven via de Leerwerkakkoorden. Jongeren met acute financiële problemen kunnen bij het Jongerenloket terecht voor een overbruggingsbudget (job) en ook voor hulp bij schulden. Omdat de impact van corona vooral groot is bij jongeren, zijn er extra maatregelen nodig. Deze worden gefinancierd door bijdragen van het Rijk.