Direct naar de content

Extra inzet schone stad levert resultaten op

Eén jaar Nota Schone Stad in cijfers

Meer prullenbakken, meer ondergrondse afvalcontainers, extra veegploegen en meer boetes van extra handhavers. Dit is een greep uit de resultaten van de Nota Schone Stad. Daar helpen ook steeds meer Rotterdammers bij. Bijvoorbeeld door een afvalcontainer te adopteren, hun straat samen schoon te houden en zwerfvuil rond hun school op te ruimen. Ook doen steeds meer Rotterdammers mee aan Keep It Clean Day. Vele handen maken licht werk. Een stand van zaken na één jaar inzet.

Wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte): “Steeds meer Rotterdammers vinden de stad en hun eigen buurt schoner. Toch blijven zwerfafval en vuilnis naast de containers prioriteit in onze aanpak. Daarom zetten we met de Nota Schone Stad extra in om de meest vuile wijken en straten schoon te houden. Nu, een jaar later, zijn we goed op weg. Ook met hulp van vele Rotterdammers.” In juli vorig jaar startte de gemeente met een pakket van extra maatregelen.

Nota Schone Stad
Voor de extra inzet, die 2,5 jaar duurt, is in totaal 12,5 miljoen euro beschikbaar. De maatregelen bestaan uit een combinatie van nieuw materiaal, voorlichtingsteams, uitbreiding van de snel schoon teams en handhavers. Alle inzet is gericht op het voorkomen en het zo snel mogelijk verhelpen van een zwerfafval en rommel in de buitenruimte.

Gerealiseerde maatregelen:
• 375 extra prullenbakken
• 69 kleinere containers vervangen door grote ondergrondse containers
• 11 extra containers in de 5 grote parken
• 5 extra inzamelwagens per week in de gebieden, 6 dagen per week
• 15 extra handhavers Handhavingsteam Schoon

Eerste resultaten:
• 60% afname bijplaatsingen grofvuil
• 1.730 snel schoon meldingen uitgevoerd
• 350 boetes voor zwerfafval en bijplaatsingen
• 420 fastfoodrestaurants gecontroleerd op het schoonhouden van hun omgeving
• Halvering zwerfafval wat achterblijft op de markten Binnenrotte en Afrikaanderplein na controles
• Publieksvoorlichters spraken met 15.000 Rotterdammers over het voorkomen van zwerfvuil en het aanbieden van hun huishoudelijk afval en grofvuil.

Handen uit de mouwen
Ook veel Rotterdammers hebben zich ingezet. Bewoners van ruim 100 straten meldden zich afgelopen jaar aan om samen hun straat schoon te houden, 215 Rotterdammers adopteerden een afvalcontainer in hun buurt (totaal zijn er nu 647 containeradoptanten), 500 kinderen van 12 basisscholen ruimden wekelijks het zwerfafval op rondom hun school en op 15 september ruimden 13.500 Rotterdammers zwerfvuil op in hun buurt tijdens de Keep it Clean Day. Rotterdammers kunnen verstoringen in de buitenruimte melden via de BuitenBeter-app, internet of 14010. Na promotiecampagnes voor de BuitenBeter-app in oktober en mei verdubbelde het aantal meldingen via de app ten opzichte van het jaar ervoor (7.414 in mei 2017 t.o.v. 3.839 mei 2016). Bijna 35% van alle meldingen in het eerste helft van 2017 komen via de BuitenBeter-app binnen.

De resultaten zijn te lezen in de Voortgangsrapportage Nota Schone Stad 2016-2017.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Moratis, persvoorlichter Stadsbeheer, 010 – 267 61 24 of ba.moratis@rotterdam.nl