Direct naar de content

Extra inzet op levendige winkelstraten en voorkomen leegstand

Gemeente Rotterdam, winkeliers en pandeigenaren slaan handen ineen

Minder winkelgebieden in de stad, die kleiner en krachtiger zijn. Dat is nodig om aantrekkelijke winkelstraten met divers aanbod te behouden. Dat betekent dat winkels buiten winkelgebieden verdwijnen en een andere bestemming krijgen. Om op deze veranderingen in te spelen gaat de gemeente nog nauwer samenwerken met Rotterdamse winkeliers en pandeigenaren in de Taskforce Retail Rotterdam. Zodat Rotterdam dynamische en aantrekkelijke winkelstraten én succesvolle ondernemers houdt.

Het winkellandschap verandert structureel. Enerzijds door de veranderende economie, die steeds meer duurzaam, circulair en digitaal is. Anderzijds door de eisen van de consument. Het aanbod in de winkelstraten wordt daardoor steeds kleiner. In de Rotterdamse binnenstad gaat het goed, daar is weinig leegstand. In de winkelgebieden buiten het centrum kan de leegstand daarentegen oplopen tot 20%. De landelijke trend is dat het aantal winkels de komende jaren zal krimpen met zo’n 30%.

Inkorten en profileren
Om de winkelstraten aantrekkelijk te houden, komen er minder winkelgebieden die kleiner en compacter zijn. Te lange winkelstraten zoals Boulevard Zuid en de Bergse Dorpsstraat worden ingekort. Winkels buiten winkelgebieden verdwijnen en krijgen een andere bestemming. Voor bestaande en blijvende winkelgebieden zoals Centrum, de Zwart Janstraat en Noordmolenstraat, Nieuwe Binnenweg en Hillesluis ondersteunt de gemeente gezamenlijke initiatieven van ondernemers. Bijvoorbeeld over bereikbaarheid en over het aantrekkelijk maken en houden van de buitenruimte met goede verlichting of het plaatsen van plantenbakken.

Sociale aderen van een wijk
Wethouder Kathmann (Economie): "Winkelstraten zijn de sociale aderen van een wijk. We moeten als gemeente, winkeliers en pandeigenaren de handen ineenslaan om te zorgen voor prettige winkelstraten en een goed aanbod van winkels in de stad. De Taskforce Retail Rotterdam speelt snel en adequaat in op actuele ontwikkelingen en trends in de Rotterdamse detailhandel en economie. Zodat ondernemers voorbereid zijn op de toekomst en er een flexibel winkelaanbod blijft dat de behoeften van consumenten centraal stelt.”

Vernieuwende oplossingen
De Taskforce fungeert als kennisplatform, werkt aan de digitale infrastructuur en aan flexibele regelgeving. Het biedt ondernemers en pandeigenaren ruimte voor vernieuwende oplossingen. En stimuleert een mix aan functies. Daar is letterlijk en figuurlijk ruimte voor. Een voormalig winkelpand kan een woning worden, maar ook een plek voor een innovatief bedrijf of voor horeca.

Goede, betaalbare en duurzame werklocaties
De Taskforce Retail Rotterdam is een voortvloeisel uit het actieprogramma Detailhandel van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties (UPW). Voor een aantrekkelijke, economische sterke stad is er evenwicht nodig tussen wonen, verblijven, recreëren en werken. Met het UPW stimuleert de gemeente dat er voldoende, kwalitatief goede, betaalbare en duurzame werklocaties in de stad blijven. Zo kan Rotterdam ook op economisch gebied blijven groeien. Het UPW is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers, winkeliers, pandeigenaren en andere partijen in de stad en bestaat uit drie actieprogramma’s: detailhandel, bedrijven en kantoren.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Fianen, tijdelijk bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 53 14 87 55, of m.fianen@rotterdam.nl