Direct naar de content

Extra investeringen in Rotterdam om woninginbraken tegen te gaan

Tot en met 2016 € 1,8 miljoen extra beschikbaar

Tien Rotterdamse wijken krijgen de komende twee jaar speciale aandacht van de gemeente en woningcorporaties Vestia, Woonbron, Havensteder, Woonstad Rotterdam en SOR. Deze partijen investeren extra geld voor concrete maatregelen om woninginbraken te voorkomen.

Het bedrag van € 1,8 miljoen komt bovenop de al lopende investeringen voor leefbaarheid en woningonderhoud. De gemeente stelt de helft van dit bedrag beschikbaar en de gezamenlijke corporaties stellen minimaal hetzelfde bedrag beschikbaar voor preventieve maatregelen. In wijken waar het aantal inbraken het hoogst is, zal geïnvesteerd worden in concrete maatregelen zoals hang- en sluitwerk, verlichting, bolspiegels, camera’s en dergelijke. Hoewel het aantal woninginbraken of pogingen daartoe de laatste jaren met 10 procent is afgenomen (van 3099 in januari t/m september 2012 tot 2743 in dezelfde periode van 2014) blijft het tegengaan van woninginbraken prioriteit vanwege de grote maatschappelijke impact van dit soort criminaliteit.

Burgemeester Aboutaleb: “We kijken per wijk wat er moet gebeuren, in de ene wijk gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van beter hang- en sluitwerk, in de andere om camerabeveiliging. Seniorenwoningen hebben onze bijzondere aandacht, we proberen de bewoners weerbaarder te maken om berovingen via “babbeltrucs” tegen te gaan. Ook in de Week van de Veiligheid van 6 tot 10 oktober gaan we bij wooncomplexen voor senioren langs voor informatie en advies.”

Naast deze extra investeringen worden nu al in Rotterdamse wijken huiseigenaren huis-aan-huis geïnformeerd over goed hang- en sluitwerk. Ook zet de gemeente extra in op de aanpak van helers zodat het moeilijker wordt gestolen goederen te verkopen.

Veiligheidsprogramma
De stevige aanpak van overvallen, straatroven en woninginbraken blijft prioriteit in het stadsbrede veiligheidsprogramma #Veilig010. Die is zowel persoons- als gebiedsgericht, zowel repressief als preventief. In de aanpak van woninginbraken ligt de nadruk op preventie: met relatief geringe investeringen levert dit de beste resultaten op.
Het is nog altijd dat de gelegenheid de dief maakt, dit geldt voor 80% van de inbraken. Daarom is in het voorjaar een grote preventieactie gestart. In tien wijken in Rotterdam gaan stadswachten alle deuren langs voor een gesprek met de bewoners. Het hiervoor speciaal opgeleide team maakt bewoners bewust van het risico op woninginbraak en geeft preventietips.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 53 28 48 13 of
Deborah Haas, communicatieadviseur Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling, tel. 06-2295 4067 of 010-489 6957.