Direct naar de content

Extra daling woonlasten Rotterdam

De woonlasten van de bewoners van Rotterdam gaan flink omlaag dankzij een extra verlaging van de afvalstoffenheffing per 1-1-2017.

De afvalstoffenheffing wordt goedkoper voor zowel een- als meerpersoonshuishoudens. Dit staat in de door de gemeenteraad afgelopen nacht aangenomen begroting 2017. Wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte): "We zijn er trots op dat per 1 januari 2017 singles er 28 euro op vooruitgaan en gezinnen 14 euro. Het tarief daalt 10 procent meer dan vorig jaar en dat is natuurlijk goed nieuws."

De daling van de afvalstoffenheffing voor 2017 is meer dan verwacht. Het nieuwe tarief voor eenpersoonshuishoudens wordt 293,20 en 332,90 euro voor huishoudens met meer personen. De meevaller komt door de verminderde kosten aan kwijtschelding en de lagere verwerkingskosten van afval. Met de afvalstoffenheffing betalen Rotterdammers voor het inzamelen en verwerken van afval.

"Sinds de start van dit college in 2014 zijn de Rotterdamse woonlasten voor gezinnen inmiddels met 26 euro gedaald en voor singles zelfs met bijna 70 euro. Hiermee wordt voldaan aan de afspraak uit het collegeprogramma #KenDoe", vervolgt Eerdmans.

De kwijtscheldingskosten zijn met 2,5 miljoen euro minder dan verwacht en daarnaast zijn de verwerkingskosten van afval met 1,2 miljoen gedaald. Het aantal Rotterdammers met kwijtschelding blijft met 52.000 ongeveer gelijk, maar het aandeel van de kwijtscheldingskosten neemt jaarlijks af omdat het gefaseerd uit de heffing wordt gehaald. Daar komt bij dat Rotterdammers met recht op kwijtschelding tot 2018 elk jaar iets meer zelf betalen. De verwerkingskosten zijn gedaald omdat het afval scheiden in Rotterdam verbetert en meer opbrengt.

Opbouw afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is opgebouwd uit kosten en wordt verminderd met opbrengsten die direct en indirect met het inzamelen en verwerken van afval te maken hebben. Voorbeelden van directe kosten zijn personeel, materiaal en verbranding van restafval. Inzamelen van gescheiden papier, gft, glas en textiel brengt geld op. Daarnaast wordt in de heffing ook kosten meegerekend voor handhaven op afval naast de ondergrondse containers en het opruimen van zwerfvuil. De gerelateerde kosten worden met het verdwijnen van de kwijtschelding minder.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl