Direct naar de content

Extra commissiebericht

Gewijzigde activiteiten raadscommissies

Het extra commissiebericht van 1 juni is door nieuwe wijzigingen op 2 juni gewijzigd. Dit heeft geleid tot een 2e extra bericht op 2 juni. De webversie van het bericht van 1 juni (zie hieronder) is ook aangepast.

In aanvulling op het commissiebericht van 28 mei jl. hieronder informatie over een aantal wijzigingen. In de webversie van het bericht van 28 mei zijn deze aanvulling en wijzigingen ook verwerkt.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 3 juni
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering gaat niet door
De SP heeft verzocht haar notitie 'Zuid: extra aandacht, geen apart bureau' van de agenda te halen. Hierdoor komt de op 1 juni aangekondigde commissievergadering te vervallen.


Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën

Datum:  donderdag 4 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Horecagebiedsplan centrum
  • Nota prostitutie en seksbranche 2015
  • Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012
  • Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2014 en herbenoembaarheid ombudsman
  • Jaarverslag 2014 Algemene Bezwaarschriftencommissie
  • Wijziging gemeentelijke regelgeving rond financieel beheer en beleid

De aanvangstijd en de agendavolgorde van deze vergadering zijn gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke bericht van 28 mei jl. Door de vaste eindtijd vanwege de voortgezette raadsvergadering vanaf 14.00 uur kunnen mogelijk niet alle agendapunten behandeld worden.


Ga voor informatie over de andere commissies naar de bijgewerkte versie van het bericht van 28 mei jl.

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.