Direct naar de content

‘Extra brug aan westkant snel aanleggen’

Start consultatie stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016-2030+

Er rijdt te veel verkeer door de Rotterdamse binnenstad dat daar niet hoeft te zijn. Door een heel pakket aan maatregelen voor fietsers, OV-gebruikers en de aanleg van extra oeververbindingen kan het autoverkeer over de Coolsingel met 40% en over de 's Gravendijkwal met 50% omlaag. Dit is een van de ontwikkelrichtingen uit het nieuwe Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016-2030+ waarover de gemeente met bewoners, bedrijven en organisaties in gesprek gaat.

"De bestaande verbindingen over de Maas kunnen we beter benutten, met name voor openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan een tramlijn over de Willemsbrug of door de Maastunnels," stelt wethouder Pex Langenberg (verkeer en duurzaamheid). Ook kan er veel meer met vervoer over water, fietsroutes kunnen worden versterkt (met name de as Schieplein – Zuidplein) en de binnenstad dient meer dan nu te worden ontworpen vanuit de voetganger. Grote (auto)verkeerspleinen als het Hofplein en het Droogleever Fortuynplein moeten vriendelijker worden voor voetgangers en fietsers.

Slim en efficiënt
Uitgangspunt van het Stedelijk Verkeersplan is dat er een beter evenwicht ontstaat tussen auto's, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Wethouder Langenberg: "Rotterdam biedt sinds de Wederopbouw ruim baan aan de auto. We zien echter dat behoeften veranderen. Mensen willen slim en efficiënt van A naar B wat kan betekenen dat ze eerst een stukje fietsen, daarna de boot pakken en dan met de metro verder gaan. In het plan kijken we daarom met een vernieuwende en brede blik naar het verkeer."

Gezondere lucht
De ambities van het college ten aanzien van economische ontwikkeling en een gezonde leefomgeving liggen ten grondslag aan het Verkeersplan. Door het aanleggen van nieuwe verbindingen over de Maas, eerst over de westkant en op den duur aan de oostkant van de stad, en het beter benutten van de bestaande oeververbindingen verdwijnt een aanzienlijk deel van het autoverkeer uit de stadswijken. Dit levert ruimte op voor nieuwe ontwikkellocaties, groen en een autoluwe binnenstad. Naast een betere doorstroming zorgt het plan ook voor gezondere lucht. West en Zuid worden beter aangesloten op de ov-netwerken.

Consultatieronde
De gemeente gaat de komende maanden met bewoners, bedrijven, organisaties en andere overheden in gesprek over de mogelijke ontwikkelrichtingen. Het consultatietraject wordt afgesloten met een symposium.

Meer weten? Klik hier voor een animatie over het Stedelijke Verkeersplan en de PDF van het plan zelf.

http://www.rotterdam.nl/stedelijkverkeersplan


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl