Direct naar de content

Extra ambitie bij bestrijding kantoorleegstand

Nieuwe afspraken om nog eens 450.000m2 leegstaande kantoorruimte te onttrekken

De Rotterdamse aanpak om leegstaande incourante kantoorruimte een nieuw leven te geven, blijkt succesvol. Daarom willen projectontwikkelaars, corporaties vastgoedeigenaren en de gemeente Rotterdam er een schepje bovenop doen en extra energie steken in de aanpak waarmee de afgelopen jaren al 300.000m2 uit de markt is gehaald. De ambitie: eind 2020 moet nog eens 450.000m2 incourante kantoorruimte een nieuw leven hebben gekregen.

Wethouder Ronald Schneider (Stedelijke ontwikkeling en Integratie) ondertekende op 8 juni het convenant Aanpak Kantoren Rotterdam 2016 – 2020 tijdens de Provada. Zo'n 35 vastgoedpartijen volgden zijn voorbeeld. “De afgelopen jaren is ruim 300.000m² leegstaande kantoren in Rotterdam getransformeerd, maar nog steeds staat 19% van het aantal kantoren leeg. Dat percentage ligt 3% hoger dan in de rest van Nederland en moet dus drastisch naar beneden. In de komende 5 jaar zijn er plannen om meer dan 100.000 m² te transformeren, maar dat is niet genoeg. Daarom maken we met marktpartijen afspraken om de omvang van incourante kantoorruimte sneller te verminderen,” aldus Schneider.

Gebiedsgerichte aanpakken
In het convenant krijgen kansrijke en kansarme gebieden een eigen, gebiedsgerichte aanpak. Dit is een groot verschil met de afgelopen vier jaar, waarbij vooral naar afzonderlijke objecten werd gekeken. Jean-Paul van Wijk van Bestran Vastgoed BV is één van de ondertekenaars. “De nieuwe aanpak vraagt om nauwe samenwerking tussen de markt en de gemeente. Als marktpartij zijn wij primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de herstructurering en herontwikkeling, de transformatie of de sloop van onze leegstaande kantoren. De gemeente faciliteert ons hierbij. Er wordt ondersteuning geboden op het gebied van project- en procesmanagement,” aldus Van Wijk. Een voorbeeld is het aanbieden van een overzicht van leegstaande kantoren met behulp van een ‘Aanbodskaart’.

Nieuw convenant
De aanzet voor een nieuw convenant is gestart na de evaluatie van het oude convenant uit 2011 door de TU Delft. In het najaar van 2015 zijn er verschillende sessies georganiseerd metmarktpartijen om tot een nieuwe aanpak te komen. De speerpunten zijn in december 2015 tijdens het Transformatiecongres gepresenteerd en zijn vastgelegd in het boekje ‘ De Nieuwe Transformatie Aanpak Kantoren – Rotterdam’ 2016 -2020. Vervolgens zijn de speerpunten in de afgelopen maanden in verschillende werksessies uitgewerkt tot dit convenant. "Ik roep zoveel mogelijk partijen op deze gezamenlijke aanpak te ondersteunen en dit convenant te ondertekenen.," aldus wethouder Schneider. Partijen die zich willen aansluiten bij de convenantpartners kunnen zich aanmelden via transformatievastgoedso@rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl