Direct naar de content

Excuses aan wethouder voor vernielingen in de openbare ruimte

HALT en gemeente gaan krachten bundelen

Rotterdam zet samen met Halt in op een nieuwe stap in de aanpak van overlastgevers. Jongeren die vernielingen aanrichten in de stad komen in het kader van hun straf op het Stadhuis om excuses te maken bij de wethouder. "Vernielingen kosten de gemeente erg veel geld, het is heilzaam als jongeren als sluitstuk van hun straf hun persoonlijke excuses voor hun gedrag aan Rotterdam komen maken", aldus wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte).

Excuus aanbieden
Maandagmiddag lazen twee jongeren (17 en 18 jaar) op de kamer van de wethouder hun excuusbrief voor. Ze zijn terecht gekomen bij Halt omdat zij met nitraten (vuurwerk) twee prullenbakken hebben vernield. De jongens boden hun excuses aan voor het plegen van het strafbare feit ‘Vernieling’ (art. 350 Wetboek van Strafrecht). Naast het maken van een leeropdracht, het betalen van de schade aan de gemeente en het uitvoeren van een werkstraf, is ook het onderdeel ‘excuus aanbieden’ een verplichte en leerzame stap in de Halt- straf. Bij goede afronding van de Halt-straf voorkomen zij een Justitiële Registratie.Het voeren van een excuusgesprek is op zichzelf niet nieuw, wel het aanbieden van excuus aan de Rotterdammers, in vertegenwoordiging van wethouder Eerdmans. Joost Eerdmans: "Jongeren en hun ouders moeten veel meer de consequenties van hun eigen handelen gaan inzien. Daar draagt dit toe bij".

Bewustwording
Het excuusgesprek wordt door Halt op meerdere fronten ingezet: de dader biedt excuus aan de slachtoffer. In dit geval is de gemeenschap het slachtoffer. “Juist met deze jongeren, first-offenders om precies te zijn, is het voeren van een excuusgesprek een middel om herhaling te voorkomen. Zij zijn nog bij te sturen", verduidelijkt Joost Eerdmans. Jaarlijks zijn de kosten voor schade in de Rotterdamse buitenruimte ruim 800.000 euro. Niet alle schade aan de openbare ruimte is te verhalen op de veroorzakers.

Krachten bundelen
In het vorig jaar gelanceerde programma Stok achter de Deur is opgenomen dat Halt en de gemeente actiever gaan samenwerken om jeugdoverlast te bestrijden. Bij het opleggen en uitvoeren van de straf wordt nauwer afgestemd tussen politie, experts wijkveiligheid en jongerenwerk waardoor de jongere en diens ouders merken dat de overheid één gezamenlijk optreden heeft. Zo zullen werkstraffen ook meer in de woonwijken van de jongeren worden uitgevoerd. Hiermee is het geen geïsoleerde handeling maar wordt er iets 'teruggedaan’ in de eigen omgeving. Dit creëert bewustwording en is een signaal naar de omgeving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl