Direct naar de content

Evaluatie leidt tot voorzitterswisseling

Henk Kamps nieuwe voorzitter Hillegersberg-Schiebroek

De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek heeft op dinsdag 12 mei in een extra vergadering uit haar midden Henk Kamps gekozen als nieuwe voorzitter. Daarnaast is op de vrijgekomen plek Nico van Esch gekozen tot vicevoorzitter. Voor vicevoorzitter Laura van der Sluijs verandert er niets.
De commissie wil met deze wisseling een optimale en vruchtbare samenwerking tussen de leden en de voorzitters bewerkstelligen.
 

De gebiedscommissie heeft zichzelf de afgelopen weken geëvalueerd. Het functioneren van haar leden en (vice)voorzitters in het eerste jaar van de gebiedscommissie stond daarin centraal.
De conclusie was dat de commissie slagvaardiger wil opereren om de ambities, zoals in het gebiedsplan verwoord, te verwezenlijken. Ook wil zij steviger inzetten op participatie, bewonersinitiatieven en het college van b en w en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Daardoor is er behoefte aan een andere vorm van leiderschap.

Vertrekkend voorzitter Jaco de Hoog legt zich bij de beslissing van de commissie neer en blijft aan als commissielid.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met Louise Kuijpers, communicatieadviseur Hillegersberg-Schiebroek, 06 43 03 49 23 of mail naar lml.kuijpers@rotterdam.nl