Direct naar de content

Europese steun voor walstroomonderzoek op terminals in de Rotterdamse Haven

Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam zijn een onderzoek gestart naar de aanleg van walstroom op vier Rotterdamse terminals: Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), APMT2, Vopak Botlek en Cruiseport Rotterdam. Doel is om te onderzoeken hoe walstroom uitgerold kan worden in de Rotterdamse haven, om de CO2- uitstoot en luchtverontreiniging te verminderen. De studie naar invoering van walstroom in de Rotterdamse haven is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van 1,3 miljoen euro van de Europese Unie.

Schone lucht
Jaarlijks bezoeken bijna 30.000 schepen de Rotterdamse haven. Waar deze nu nog energie opwekken uit vervuilende dieselgeneratoren, levert walstroom groen opgewekte stroom, direct vanaf de wal. Hierdoor kunnen schepen hun dieselgeneratoren uitschakelen. Dat bespaart soms tot wel 25.000 liter diesel per dag per schip, zorgt voor een verbeterde luchtkwaliteit en een stuk minder lawaai.

Ambitie
Met een gezamenlijke strategie van gemeente en havenbedrijf bereidt de Rotterdamse haven zich voor op de transitie naar een schonere scheepvaart. De ambities zijn groot. Minimaal 90 procent van de offshore, ferry’s, cruise- en roll-on-roll-off-schepen en containerschepen in Rotterdam moet in 2030 gebruikmaken van walstroom. Dit scheelt de uitstoot van ongeveer 200.000 ton CO2 en 2500 ton stikstof.

“We willen in de komende jaren een forse impuls aan walstroom geven”, zegt Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie. “Als straks ook zeeschepen en cruiseschepen aan de stekker gaan wanneer ze aan de kade liggen, kunnen de vervuilende dieselgeneratoren uit. Dat levert flinke milieuvoordelen op. Het is goed voor de luchtkwaliteit en draagt bovendien bij aan de vermindering van geluidsoverlast voor omwonenden”.

Walstroom in Rotterdam
In de afgelopen tien jaar is er op de meeste kaden al walstroom gerealiseerd voor binnenvaartschepen. In de Rotterdamse haven heeft de terminal van Stena Line in Hoek van Holland walstroom en op de Landtong Rozenburg komen begin volgend jaar de enorme offshore schepen van Heerema aan de grootste walstroominstallatie van Europa te liggen. Voor de Lloydkade en de Parkkade liggen de plannen klaar voor een walstroomaansluiting voor kleine zeeschepen.

Onderzoek op de terminals
Onderzoek naar walstroominstallaties op de vier Rotterdamse terminals is opnieuw een belangrijke stap richting een steeds schonere en toekomstbestendige haven.

“De onderzoeken passen in het beleid van het Havenbedrijf om samen met de bedrijven en de gemeente te werken aan de energietransitie van de haven”, zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf. Ze zijn ook belangrijk omdat walstroom voor zeevaart complex is. “Dat komt onder andere door het forse stroomverbruik en het feit dat veel zeeschepen nog niet de juiste aansluitingen aan boord hebben om gebruik te maken van walstroom”, vervolgt Castelein. “Voordat reders investeren in de nodige aanpassingen, willen ze zeker weten dat hun schepen gebruik kunnen maken van walstroom, ook in andere havens. Daarom werkt Havenbedrijf samen met havens als Antwerpen, Bremen, Hamburg en Le Havre aan de ontwikkeling en planning van walstroomfaciliteiten. Dat moet leiden tot een versnelling van de toepassing van walstroom.”

Toekomst
De onderzoeken op de vier terminals zijn naar verwachting in 2024 afgerond. “Met deze onderzoeken bereiden we een definitieve beslissing voor een investering voor walstroom voor cruiseschepen voor”, aldus wethouder Arjan van Gils (Haven). “De volgende fase bestaat uit de realisatie van walstroom op de aangewezen locaties in de haven waar dan naar verwachting al direct enkele tientallen scheepbezoeken per jaar gebruik kunnen maken van de walstroom. Dit zal uiteindelijk oplopen tot honderden scheepsbezoeken per jaar wanneer meer schepen zijn voorbereid op het gebruik van walstroom en in de haven meer ligplaatsen zijn voorzien van een installatie. We streven er naar om uiterlijk in 2024 de schepen aan de stekker te hebben”.

Afbeeldingen