Direct naar de content

Erasmusspeld voor vrijwilligers kerkgemeenschap

Op woensdag 1 juni hebben elf vrijwilligers van de protestantse wijkgemeente Slinge de Erasmusspeld ontvangen voor hun jarenlange inzet. Wethouder Michiel Grauss reikte de Rotterdamse onderscheiding uit. Met de Erasmusspeld eert de stad mensen die langdurig als vrijwilliger actief zijn voor de Rotterdamse samenleving.

Vrijwilligers houden scholen, sportverenigingen en kerkgemeentes levend. De elf onderscheiden vrijwilligers zijn dan ook belangrijk voor hun geloofsgemeenschap, maar ook voor de samenleving als geheel. Zij voorkomen eenzaamheid bij kwetsbare ouderen, ondersteunen gezinnen met voedselpakketten en bieden troost in moeilijke tijden. Ondanks hun hoge leeftijd zijn meerdere vrijwilligers nog steeds actief.

Mevrouw De Boer-Van Aken, mevrouw Van Kaam-Bijl en mevrouw Lam-Van Wijngaarden zijn al meer dan zestig actief als vrijwilliger. Zo was mevrouw De Boer onder meer bestuurslid van de Vrouwen Contactdienst. Mevrouw Van Kaam organiseert de jaarlijkse volkskerstzang op Heijplaat. Mevrouw Lam combineerde de inzet voor de kerk met vrijwilligerswerk in zorginstelling Sonneburgh.

Mevrouw Renkema- Lagendijk en mevrouw Van der Weele-De Groot waren vaak bij de zondagse diensten aanwezig om mensen te verwelkomen en van een kop koffie te voorzien. Mevrouw Renkema was daarnaast ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie en mevrouw Van der Weele organiseert activiteiten om mensen weer meer bij het christelijk geloof te betrekken.

Mevrouw Van Wilsem-Sintemaartensdijk verzorgt de redactie van het kerkblad en coördineert de verspreiding ervan. Mevrouw Lien van der Tas verzorgt onder meer de voedselpakketten van de Voedselbank in de kerk, die zij samen met mevrouw Van der Velden-Buth elke week uitdeelt. Mevrouw Van Bommel-Kolijn is naast haar kerkelijke werk ook actief als vrijwilliger bij zorginstelling Sonneburgh.

Mevrouw Lampen- Potters en mevrouw Van Beekum-Van Kuijk waren beiden actief geweest als diaken. Daarnaast ondersteunt mevrouw Lampen onder meer maaltijdgroepen. Mevrouw Van Beekum heeft een bestuurlijke bijdrage geleverd aan de fusie tussen de kerkgemeenschappen.

Over de Erasmusspeld
De zilveren Erasmusspeld toont de beeltenis van filosoof en humanist Desiderius Erasmus. Met de Erasmusspeld eert Rotterdam mensen die gedurende vele jaren als vrijwilliger actief zijn geweest voor de Rotterdamse samenleving.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.