Direct naar de content

Erasmusspeld voor Sieb de Jong

Op maandagavond 11 november heeft Sieb de Jong de Erasmusspeld ontvangen voor zijn vrijwillige verdiensten voor Bewonersorganisatie InHillegersberg. Wethouder Michiel Grauss reikte de Rotterdamse onderscheiding uit tijdens de Algemene Ledenvergadering. Met de Erasmusspeld eert de stad mensen die langdurig als vrijwilliger actief zijn voor de Rotterdamse samenleving.

De Jong zet zich al tien jaar vrijwillig in om de funderingsproblematiek in Hillegersberg aan te pakken. Het gaat dan met name om problemen met vooroorlogse woningen die een houten paalfundering hebben. Als die fundering droog komt te staan, kan er paalrot ontstaan. Paalrot is een kostbaar probleem en kan het beste voorkomen worden.

Agenderen
In 2009 gaat de Commissie Grondwater van Bewonersorganisatie InHillegersberg van start. Commissieleden Tineke van Oosten en Sieb de Jong hebben als eerste taak om ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil en de gevolgen voor houten paalfunderingen op de agenda komen. Niet alleen bij huiseigenaren, maar ook bij het waterschap en de gemeente. Daarbij streefde de commissie naar een breed gedragen beleid en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Deltaplan Grondwater
De commissie gaat voortvarend te werk. Zo worden huiseigenaren geïnformeerd via bewonersavonden, komt er periodiek overleg met betrokken partijen en krijgt de commissie spreektijd tijdens raadsvergaderingen. Dit resulteert in 2017 in het Deltaplan Grondwater. In dit plan delen alle betrokken partijen de zorg voor de hoogte van grondwater. Zo analyseert De Jong bijvoorbeeld de tweewekelijkse grondwaterpeiling die bewoners in de Bloemenbuurt uitvoeren. Met deze analyse kan het grondwaterbeheer tijdig bijgestuurd worden.

Wethouder Grauss over de inzet van De Jong in de Commissie Grondwater: ‘Uw werk heeft voor een grote betrokkenheid van buurtbewoners gezorgd. Met vertrouwen in elkaar en in de overheid. Daar is Rotterdam u dankbaar voor. 

Over de Erasmusspeld
De zilveren Erasmusspeld toont de beeltenis van filosoof en humanist Desiderius Erasmus. Met de Erasmusspeld eert Rotterdam mensen die jaren als vrijwilliger actief zijn voor de Rotterdamse samenleving.  

Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.


Noot voor de redactie: