Direct naar de content

Erasmusspeld voor mevrouw A. (Anneke) Strasters

Zeg je Crooswijk dan zeg je Anneke Strasters. Veel Crooswijkers kennen mevrouw Strasters van haar onvermoeibare inzet voor een schone, prettige en mooie wijk. Zij doet dit – en meer – al tien jaar lang. Voor haar inspanningen ontvangt zij de Erasmusspeld uit handen van de voorzitter van het gebied Kralingen-Crooswijk Rens van Overdam. Dit gebeurt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de bewonersgroep Slachthuisbuurt, op vrijdag 9 januari tussen 20 en 22 uur op de Koeweide in Rotterdam-Crooswijk.

Anneke Strasters neemt voortdurend initiatieven om Crooswijk te verbeteren. Zij is de oprichter van de bewonersgroep Slachthuisbuurt en is een van de grondleggers van Buurt Bestuurt in Crooswijk. Dit praten over een schone, hele en veilige leefomgeving deed zij eigenlijk al lang voor Buurt Bestuurt bestond.

Drie Dwaze Opruimdagen
Mevrouw Strasters is een samenbinder voor de wijk. Of het nu de Roteb is, de woningbouwcorporaties, de moskee, Opzoomer Mee, het hoogheemraadschap, de wijkagent of gemeentelijke instanties: overal trekt zij aan de bel. Zij verenigt mensen en partijen voor het gezamenlijke doel om Crooswijk schoon, heel en mooi te krijgen en te houden. Ze heeft een grote groep bewoners enthousiast gekregen.

De bewonersgroep Slachthuisbuurt organiseert schoonmaakacties zoals de Drie Dwaze Opruimdagen en ontwikkelde een ‘app’ om klachten over vuil en kapot makkelijker door te geven. Ook organiseren de bewoners rommelmarkten, gekoppeld aan schoonmaakacties en organiseren zij de jaarlijkse lichtjesavond/nieuwjaarsreceptie.

Anneke Strasters kreeg al eerder de Boezemvriend, een hoge onderscheiding van gebied Kralingen-Crooswijk als teken van vertrouwen en waardering.

Erasmusspeld
De gemeente Rotterdam reikt de Erasmusspeld uit aan mevrouw Strasters omdat zij zich lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.

Vrijdag 9 januari 2015, 20-22 uur, geplande uitreiking tussen 20:30 en 21:00 uur
Lichtjesfeest/nieuwjaarsreceptie Crooswijk
Koeweide
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u bellen met gebiedsvoorlichter Louise Kuijpers (plv) 06 22 60 51 77