Direct naar de content

Erasmusspeld voor Jieles Tims

Op maandag 27 mei heeft diaken en lid van de kerkraad Jieles Tims de Erasmusspeld ontvangen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor de Diaconie van de Groene Tuinkerk. Wethouder Michiel Grauss reikte de Rotterdamse onderscheiding uit. Met de Erasmusspeld eert de stad mensen die langdurig als vrijwilliger actief zijn voor de Rotterdamse samenleving.

Jieles Tims (22-02-1948, Rotterdam) zet zich al dertig jaar in voor kwetsbare medemensen. Dat doet hij onder meer via de Werkgroep Sociale Ongelijkheid IJsselmonde. Die werkgroep organiseert bijvoorbeeld koffieochtenden om nieuwkomers te verwelkomen en krantencafés om met werkzoekenden vacatureteksten door te nemen.

Kringloopbord
De werkgroep is ook gestart met het succesvolle kerkelijke kringloopbord. Dit is een systeem om vluchtelingen en minderbeelden aan de benodigde spullen te helpen. Tims regelt hiervoor de opslag en transport van meubelen en verzorgt de administratie. Wethouder Grauss: ‘Zo heeft u al honderden mensen geholpen om hun weg in het leven te vervolgen.’

Naast zijn werk voor de Werkgroep Sociale Ongelijkheid IJsselmonde, zet Tims zich ook al jaren in voor de Voedselbank IJsselmonde en de kosterij van de Groene Tuinkerk. Hij heeft met alle betrokkenen warme contacten en is altijd bereid om hand- en spandiensten te leveren. Grauss: ‘Met de manier waarop u invulling aan uw taak geeft, toont u zich een diaken in de ware zin van het woord. Een helper, een dienaar die zich inzet voor de ander, voor de gemeenschap.’

Over de Erasmusspeld
De zilveren Erasmusspeld toont de beeltenis van filosoof en humanist Desiderius Erasmus. Met de Erasmusspeld eert Rotterdam mensen die gedurende vele jaren als vrijwilliger actief zijn geweest voor de Rotterdamse samenleving.

Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Broersen, ep.broersen@rotterdam.nl, of tel. 06 – 182 938 15.