Direct naar de content

Erasmusspeld voor Henry Visser

Op zondag 20 februari heeft hij de Erasmusspeld ontvangen voor zijn vrijwillige verdiensten voor wijkgemeente De Prinsekerk. Wethouder Michiel Grauss (Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele zorg) reikte de Rotterdamse onderscheiding aansluitend aan de eredienst in de kerk uit. Met de Erasmusspeld eert de stad mensen die langdurig als vrijwilliger actief zijn voor de Rotterdamse samenleving.

Visser (02-05-1948, Rotterdam) was bijna 40 jaar als diaken actief en legde zijn functie onlangs neer. Een diaken dient de geloofsgemeenschap en zorgt voor wie arm en kwetsbaar is. Visser gaf met verve invulling aan die taak. Zo verrichtte hij allerlei hand en span diensten in het kerkgebouw. Ook zorgde hij ervoor dat mensen die slecht ter been zijn naar de kerkactiviteiten konden komen. En begeleidde hen bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoeken.

Steun
De afgelopen twee jaar fietste Visser elke week langs zo’n veertig adressen om uitgeschreven diensten te brengen. Deze vaak zeer oude geloofsgenoten konden de diensten tijdens de coronapandemie niet in de kerk volgen en waren ook niet in staat om online mee te doen. Doordat Visser de gebeden, liederen, lezingen en de preek bij hen thuisbracht, waren zij toch in staat om de eredienst mee te beleven.

Visser was daarnaast een grote steun voor mensen in financiële moeilijkheden. Samen met de betrokkene nam hij alle post door, maakte een overzicht en zocht naar een toekomstbestendige oplossing. Tot slot fungeerde Visser als voorzitter van de kerkenraad.

Overig
Visser is actief als vrijwilliger bij de stichting Instandhouding Erediensten Opstandingskerk en Prinsekerk en bij inloophuis de Paraplu. Bij dit inloophuis kunnen vrouwen terecht die op of onder de armoedegrens leven.

Over de Erasmusspeld
De zilveren Erasmusspeld toont de beeltenis van filosoof en humanist Desiderius Erasmus. Met de Erasmusspeld eert Rotterdam mensen die gedurende vele jaren als vrijwilliger actief zijn geweest voor de Rotterdamse samenleving.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.