Direct naar de content

Erasmusspeld voor Hans Schouten

Op zijn afscheid als voorzitter van Gehandicapten Platform Obstakel heeft de heer J.M. (Hans) Schouten vandaag de Erasmusspeld ontvangen.

Hans Schouten kreeg de gemeentelijke onderscheiding uit handen van Aart van Zevenbergen, vicevoorzitter van gebiedscommissie Feijenoord, die voor deze gelegenheid het college van burgemeester en wethouders verving. Met de Erasmusspeld eert Rotterdam mensen die zich vrijwillig en langdurig hebben ingezet voor de samenleving.

Hans Schouten (19 augustus 1944) begon in 1972 met vrijwilligerswerk voor speeltuin Odilia op Zuid, waar hij bestuurslid werd en onder andere betrokken was bij de knutselclub, de zomerkampen en Koninginnedag. Hij organiseerde ook rommelmarkten, loterijen en sponsorlopen voor het goede doel. Samen met zijn vrouw bracht Schouten een geldbedrag bij elkaar om op het Indonesische eiland Flores ook een speeltuin Odilia te openen.

Obstakels
Omdat zijn gezondheid hem in de steek liet, moest Schouten op den duur een stap terug doen en leren leven met zijn beperkingen. Daarbij stuitte hij op allerlei obstakels waar mindervaliden mee te maken krijgen. Dat leidde in 2002 tot de oprichting van Gehandicapten Platform Obstakel. Via dit platform wisselen bewoners van Feijenoord ervaringen uit en komen signalen over bijvoorbeeld drempels in de buitenruimte terecht bij de juiste instanties. Ook organiseert het platform een jaarlijkse kerstlunch en schenkt het kerststukjes aan eenzame of zieke buurtbewoners.

Ambassadeur
Als voorzitter van Gehandicapten Platform Obstakel en als ervaringsdeskundige heeft Hans Schouten veel betekend voor de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam, die hem voor zijn inzet in 2015 onderscheidde tot ambassadeur. Schouten heeft verspreid over de hele stad geholpen bij projecten om Rotterdam te bekijken door de bril van mensen met een beperking: van bouwplannen zoals de nieuwbouw van het Maasstad Ziekenhuis en de herinrichting van het Marconiplein, tot het testen van strandrolstoelen in Hoek van Holland.

Hij nam regelmatig deel aan een buurtschouw op zijn scootmobiel en leerde andere schouwers obstakels herkennen voor mensen met een beperking. Met studenten van de Hogeschool Rotterdam werkte hij aan een project dat zorgvragen van buurtbewoners naar de juiste instantie leidt, en hij adviseerde 010Toegankelijk over gemeentelijke inrichtingsplannen. Ook op het stadhuis liet hij zijn stem horen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen van raadscommissies.

Aart van Zevenbergen, vicevoorzitter van de gebiedscommissie Feijenoord, bij de onderscheiding in de Groene Vink (Groene Hilledijk): ‘En er is nog meer waaruit je enorme betrokkenheid bij je medemens blijkt: je hebt gezorgd voor een uitleenpunt van scootmobiels; bent “beschermheer” geworden van de traplift; je hebt samen met Stichting Dock een mantelzorgcafé opgericht; scootmobielraces en een 55-plusdag georganiseerd; een Roparun-team gesponsord met plantenverkoop … Kortom, een veelzijdige en indrukwekkende staat van dienst. Voor je inzet is de Rotterdamse samenleving je zeer dankbaar. Draag de Erasmusspeld met trots, en de overtuiging dat heel veel mensen je een warm hart toedragen.’

Erasmusspeld
De zilveren Erasmusspeld toont de beeltenis van filosoof en humanist Desiderius Erasmus. Meer informatie over de negen verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Harmsen, bestuursvoorlichter wethouder De Langen, 06 – 41 54 99 95 of k.harmsen@rotterdam.nl