Direct naar de content

Erasmusspeld voor Dhr. W. (Wim) Büdgen

Wim Büdgen is een alom gerespecteerde schoolbestuurder, verbonden aan het reformatorisch onderwijs in Rotterdam. Hij neemt na bijna twintig jaar afscheid van zijn voorzitterschap van het College van Bestuur van de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Wartburg. Als integer en verantwoordelijk bestuurder ontvangt hij een Erasmusspeld uit handen van wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg).

Wim Büdgen heeft een grote en positieve bijdrage geleverd aan het Rotterdamse onderwijsveld. Hij is in staat om open en diepgaand het gesprek te voeren over wezenlijke vraagstukken binnen dat onderwijs. Hoewel Büdgen zich prima op zijn plek voelt in het reformatorische onderwijs in een grote stad, kijkt hij altijd een stuk verder dan zijn eigen onderwijs. Hij heeft altijd gepleit voor diversiteit en burgerschap op school en leverde daar ook een concrete bijdrage aan.

Daarnaast heeft Wim Büdgen altijd geijverd voor een verdere professionalisering van en kritische reflectie op het schoolbestuurlijk gezag. Hij pleitte bijvoorbeeld voor de invoering van een Raad van Toezicht model in het onderwijsbestuur.

Wim Büdgen wordt de nestor van het Rotterdams Voortgezet Onderwijs genoemd en ook het kritisch ‘geweten’ van het Rotterdamse onderwijsveld. Vanuit zijn gevoel voor verantwoordelijkheid bekleedde hij een groot aantal functies, zowel vrijwillig als professioneel. Hij was bijvoorbeeld bestuurder bij koepelorganisatie FOKOR, zette zich in voor de Mediawijzer en voor jongeren en was bestuurder van diverse onderwijsgerelateerde instituten.

De heer Büdgen was nadrukkelijk en geruime tijd betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het Rotterdams onderwijsbeleid van 2010 – 2014 en 2015 – 2018. Hij speelde een grote rol in het groeiende vertrouwen tussen schoolbesturen onderling en tussen schoolbesturen en gemeente. Niet voor niets staat hij bekend als een verbinder, die over zijn eigen zuil heenkijkt.

Uitreiking
Woensdag 5 oktober 17.30 uur (tijdens afscheidsreceptie)
Wartburg College, locatie Guido de Brès
Smeetslandseweg 127

Erasmusspeld
De gemeente Rotterdam reikt de Erasmusspeld uit aan de heer Büdgen voor zijn langdurige en betrokken inzet voor het Rotterdamse onderwijs. Dit draagt bij aan het welzijn van de Rotterdamse samenleving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 57 53 75 81 of aj.dees@rotterdam.nl