Direct naar de content

Erasmusspeld voor Dhr. Th. (Theo) Schilder en Mw. A. (Ans) Schilder-Van Dijk

Let op: Dit nieuws niet verspreiden vóór woensdag 30 maart, 13.00 uur!

Ruimte voor zorg, voor menselijke ontmoeting en voor warmte. Dat is er volop in de kerk van Pax Christi. Dat is mede te danken aan de langdurige en betrokken inzet van het echtpaar Schilder. Uit handen van wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) ontvangen zij voor hun inzet beiden een Erasmusspeld. Dit gebeurt tijdens de Seniorendag in de kerk van Pax Christi aan de Mathenesserdijk 23, op woensdag 30 maart om 13.00 uur.

De heer en mevrouw Schilder zijn al hun hele leven lang in touw voor anderen. Hoewel zij een leeftijd hebben bereikt waarop je het rustiger aan mag doen, doet de kerk nog altijd met succes een beroep op het echtpaar. Zij staan altijd klaar voor de parochie.

De kerk noemt hen ‘kernvrijwilligers’. Zonder hun inzet zou de kerk niet kunnen functioneren zoals zij nu doet. Mede door de inbreng van het echtpaar Schilders is de Pax Christi kerk een gebouw waar naast de diensten ook veel aandacht is voor mensen die dat nodig hebben.

De heer Schilder gaf in de jaren negentig leiding aan het proces van twee kerksluitingen en de huidige nieuwbouw. Hij was ook actief lid van de Bouwcommissie. Het is mede te danken aan de durf en het enthousiasme van het echtpaar dat de huidige kerk tot stand kon komen.
Mevrouw Schilder-Van Dijk heeft talloze uitvaarten begeleid en contacten onderhouden met nabestaanden. Ook ziekenbezoek neemt zij voor haar rekening.

Beiden namen bestuurlijke taken op hun schouders. En ook namen zij het voortouw om veertien jaar geleden een voedseluitgiftepunt van de Voedselbank in de kerk in te richten. Zij hebben een goed oog voor de noden van de samenleving.

Erasmusspeld
De gemeente Rotterdam reikt de Erasmusspeld uit aan de heer Schilder en mevrouw Schilder-Van Dijk voor hun betrokken en vrijwillige inzet van tientallen jaren voor parochies in de westkant van Rotterdam en daarmee voor de Rotterdamse samenleving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl