Direct naar de content

Erasmusspeld voor Dhr. M.J.W. (Marcel) van der Knaap

Marcel van der Knaap neemt na vier jaar voorzitterschap van het College van Bestuur van het schoolbestuur LMC-voortgezet onderwijs afscheid van deze functie. Voor zijn inzet voor het Rotterdamse onderwijs ontvangt hij een Erasmusspeld van wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg, Hugo de Jonge. De speld werd uitgereikt op 28 september tijdens de afscheidsreceptie van Van der Knaap.

De heer Van der Knaap vervulde diverse functies binnen het Rotterdamse onderwijsveld. Hij was voorzitter van FOKOR, de koepelorganisatie voor samenwerkende schoolbesturen. Ook was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO. Er zijn nog diverse andere instituten binnen het onderwijsveld waarvan Van der Knaap voorzitter was. Hij was nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het Rotterdamse Onderwijsbeleid 2015-2018 ‘Leren Loont!’. Ook speelde hij een grote rol in een groeiende transparantie door over de grenzen van het eigen bestuur heen te kijken.

Van der Knaap heeft zich ingezet voor de start van het Avicenna College vanuit de overtuiging dat Islamitisch onderwijs bestaansrecht heeft in een stad als Rotterdam en dat dit ook logisch is, gezien de vrijheid van onderwijs. In zijn vele voorzitterschappen betoont Marcel van der Knaap zich een rustige, weloverwogen, integere bestuurder, met aandacht voor mensen. Hij weet met vriendelijkheid en een kwinkslag duidelijk en zakelijk zaken te verwoorden en daarbij verantwoordelijkheid te nemen. De manier waarop hij zijn voorzitterschap uitvoert is vaak doorslaggevend voor het resultaat van de vergadering of de besluitvorming.

Erasmusspeld
De gemeente Rotterdam reikt de Erasmusspeld uit aan de heer Van der Knaap voor zijn intensieve inzet op diverse manieren voor het Rotterdamse onderwijs. Dit draagt bij aan het welzijn van de Rotterdamse samenleving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 57 53 75 81 of aj.dees@rotterdam.nl