Direct naar de content

Erasmusspeld voor Cora Boele

Op vrijdag 18 november heeft zij de Erasmusspeld ontvangen uit handen van wethouder Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Evenementen). Boele kreeg de Rotterdamse onderscheiding in het stadhuis uitgereikt. Met de Erasmusspeld eert de stad mensen die langdurig als vrijwilliger actief zijn voor de Rotterdamse samenleving.

Mw. C. Boele (1953, Barendrecht) ontving de onderscheiding vanwege haar langdurige voorzitterschap van het Historisch Genootschap De Maze. Zij is in september jongstleden afgetreden.

De Maze
Deze vereniging is opgericht in 1932 en brengt zowel beroeps- als amateurhistorici bijeen. Zij laten hun licht schijnen op de geschiedenis van het Rijnmondgebied. Hun bevindingen delen ze via allerlei publicaties, van wetenschappelijke stukken tot historische uitgaven.
Boele gaf bijna twintig jaar lang op kordate wijze leiding aan De Maza. Zij bereidde alle vergaderingen zeer zorgvuldig voor. Onder haar supervisie verliepen die dan ook soepel. Geen eenvoudig taak, maar met humor, inzicht en vooral veel geduld navigeerde zij vakkundig langs de soms zeer uiteenlopende meningen.

Stadsgeschiedenis
Boele was ook beroepsmatig belangrijk voor Rotterdam. Zij heeft zich altijd ingezet voor de stadsgeschiedenis in brede zin. Ook publiceerde zij veel over Rotterdamse stadswandelingen. Vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam zette zij zich in om de relatie tussen stad en universiteit te versterken.

Over de Erasmusspeld
De zilveren Erasmusspeld toont de beeltenis van filosoof en humanist Desiderius Erasmus. Met de Erasmusspeld eert Rotterdam mensen die gedurende vele jaren als vrijwilliger actief zijn geweest voor de Rotterdamse samenleving.

Meer informatie over de zeven verschillende Rotterdamse onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.