Direct naar de content

Erasmusspeld voor Arie van der Pol

NB Dit nieuws niet verspreiden voor 18 december 11.15 uur

Arie van der Pol neemt na 25 jaar afscheid van zijn functies als organist, pianist en dirigent bij de kerk van Rotterdam-IJsselmonde. Voor zijn langdurige en vrijwillige inzet ontvangt hij een Erasmusspeld uit handen van de voorzitter van gebied IJsselmonde. Dit vindt plaats op zondag 18 december na afloop van de kerkdienst in de Groene Tuinkerk in IJsselmonde.

De heer Van der Pol begeleidde onder andere het projectkoor van de Groene Tuinkerk met gemeenteleden uit drie verschillende kerkgenootschappen. Dit koor zingt bij verschillende momenten van viering en herdenking gedurende het kerkelijke jaar.

Ook gaf Van der Pol muzikaal leiding aan het zangkoor Nova Cantica, voortgevloeid uit de cantorij van de Gereformeerde Kerk in IJsselmonde. In een verder verleden was de heer Van der Pol dirigent van twee mannenkoren. En twee keer per maand trad Van der Pol op als organist of pianist in de Pauluskerk in het centrum van Rotterdam.

Orgel- en kerkmuziek gaan de heer Van der Pol ter harte. Daarom nam hij ook bestuurlijke verantwoordelijkheid, onder andere als voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Organisten en kerkmuziek voor de regio Zuid-Holland. Ook begeleidde hij hier een fusie.

Ook het jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk heeft veel aan Arie van der Pol te danken. Hij was tien jaar lang voorzitter van het ouderbestuur van jeugdgebouw De Rank, nu bekend als blues-sociëteit aan de Wendeldijk in IJsselmonde.

Eind december legt de heer Van der Pol al zijn functies neer. Hij neemt afscheid na afloop van de kerkdienst in zijn eigen, zo bekende Groene Tuinkerk.

Uitreiking
zondag 18 december 2016 ca. 11.15 (na de kerkdienst)
Groene Tuinkerk
Groentetuin 353
Rotterdam-IJsselmonde

Erasmusspeld
De gemeente Rotterdam reikt de Erasmusspeld uit aan de heer Van der Pol voor zijn langdurige en vrijwillige inzet voor het muzikale en bestuurlijke kerkleven in Rotterdam-IJsselmonde.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl