Direct naar de content

Enquêtes Wijkprofiel 2020 van start

Gemeente vraagt Rotterdammers naar hun mening

Hoe prettig wonen Rotterdammers in hun stad en hoe veilig voelen ze zich? Half maart krijgen ruim 30.000 Rotterdammers een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête voor het Wijkprofiel 2020. Het Wijkprofiel is een instrument waarin in één oogopslag is te zien hoe een wijk er op de gebieden sociaal, fysiek en veilig voor staat.

Het Wijkprofiel levert elke twee jaar nieuwe informatie over de ontwikkeling van wijken en helpt te bepalen waar en hoe de inzet van de gemeente, in samenwerking met bewoners, nodig is.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid en leefbaarheid in de Rotterdamse wijken benadert de gemeente elke twee jaar een grote groep Rotterdammers van 15 jaar en ouder die door een willekeurige steekproef uit de bevolkingsadministratie zijn geselecteerd.
De enquêtes worden in twee periodes afgenomen, in het voorjaar en na de zomer. Rotterdammers kunnen de vragenlijst op internet invullen of een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd krijgen. Na een paar weken worden degenen die nog niet hebben gereageerd telefonisch benaderd door onderzoeksbureau I&O Research.
De informatie uit de enquêtes wordt gecombineerd met andere gegevens, zoals meldingen en misdrijven bij de politie, kennis over de woningen en de voorzieningen en de bevolkingssamenstelling in de wijk.
De uitkomsten van beide onderzoeken zijn begin 2020 bekend. Het Wijkprofiel is voor iedereen te raadplegen op www.wijkprofiel.rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06 – 51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl