Direct naar de content

Enquêtes Wijkprofiel 2015 van start

Gemeente vraagt Rotterdammers naar hun mening

Hoe prettig wonen Rotterdammers in hun stad en hoe veilig voelen ze zich? De gemeente Rotterdam wil dit graag weten en vraagt daarom ruim 30.000 Rotterdammers naar hun mening. Eind maart krijgt een grote groep Rotterdammers per brief een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. De vragenlijst gaat over de veiligheid in de buurt of de woonsituatie en sociale omstandigheden van de Rotterdammers.

Het belang van deelname
De antwoorden geven een goed beeld van de wijken en met die informatie kan het gemeentebestuur meer maatwerk leveren, in samenwerking met de bewoners. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders Rotterdammers nadrukkelijk om mee te doen aan het onderzoek. Burgemeester Aboutaleb: “Bewoners weten als geen ander wat er speelt in hun stad, zij zijn de ervaringsdeskundigen. Daarom is het belangrijk dat wij goed naar hen luisteren. Met deze enquête kunnen heel veel Rotterdammers ons waardevolle informatie verschaffen waarmee we de stad verder kunnen verbeteren. Daarom roep ik hen op hun stem te laten horen als de uitnodiging op de mat valt.”

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid en leefbaarheid in de Rotterdamse wijken benadert de gemeente elke twee jaar een grote groep bewoners. Het gaat om Rotterdammers van 15 jaar en ouder die door een willekeurige steekproef uit de bevolkingsadministratie zijn geselecteerd. De enquêtes worden in twee periodes afgenomen, in het voorjaar en na de zomer. Rotterdammers kunnen de vragenlijst op internet invullen of een schriftelijke vragenlijst thuis gestuurd krijgen. Na een paar weken worden degenen die nog niet hebben gereageerd telefonisch benaderd door onderzoeksbureau I&O Research. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de meningen en ervaringen van alle bevolkingsgroepen aan bod komen. De informatie uit de enquêtes wordt gecombineerd met andere gegevens, zoals meldingen en misdrijven bij de politie, kennis over de woningen en de voorzieningen en de bevolkingssamenstelling in de wijk. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn eind 2015 bekend.

Wijkprofiel
De resultaten van de enquêtes worden verwerkt in het wijkprofiel. Het wijkprofiel is een instrument waarin in één oogopslag is te zien hoe een wijk er op het gebied van sociaal, fysiek en veilig voor staat. Het wijkprofiel levert zo elke twee jaar nieuwe informatie over de ontwikkeling van wijken en helpt te bepalen waar en hoe de inzet van de gemeente nodig is. Het wijkprofiel is voor iedereen te raadplegen op www.wijkprofiel.rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl