Direct naar de content

Elektrische vrachtauto’s maken binnenstad schoner

Vanaf deze maand vervoeren transporteur BREYTNER en groothandel Technische Unie hun goederen binnen Rotterdam met drie nieuwe volwaardige zero emissie trucks: 100% elektrische vrachtauto’s. De twee koplopers in duurzame logistiek worden bij dit project ondersteund door de gemeente Rotterdam en het Europese project FREVUE.

Net als andere steden kampt Rotterdam met problemen die verbonden zijn met goederenvervoer in de stad: NOx-uitstoot, fijnstof en geluidsoverlast. Door de groei van online aankopen nemen deze problemen nog toe. Om daar iets aan te doen maken overheid en bedrijfsleven zich via het Rotterdamse programma Logistiek 010 samen sterk voor slimme, duurzame oplossingen. Pex Langenberg, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur: "In Logistiek 010 werken we met een groeiend aantal partners aan meerdere projecten om de luchtkwaliteit én de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad te verbeteren. De nieuwe elektrische vrachtwagens van BREYTNER en Technische Unie zijn mooie voorbeelden van deze samenwerking."

Vooruitstrevende bedrijven
BREYTNER Zero Emission Transport heeft zijn elektrische wagenpark sinds deze maand uitgebreid met twee 19 tons vrachtwagens van het Oosterhoutse merk EMOSS: een verdubbeling van het aantal. De aan de Waalhaven gevestigde transporteur kan hierdoor zijn emissievrije dienstverlening in Rotterdam verbreden. Ook elektrisch verhuizen kan vanaf nu in Rotterdam.
Sinds begin juni rijdt Technische Unie voor het eerst met een elektrische truck van EMOSS in de Rotterdamse binnenstad. Voor Technische Unie is dit een tweede pilot om ervaring op te doen met elektrische mobiliteit, als voorbereiding op de toekomst van emissievrij logistiek transport in de binnensteden.

FREVUE
De inzet van de nieuwe elektrische trucks in Rotterdam maakt deel uit van een project van het Europese programma FREVUE (Freight Electric Vehicles in Urban Europe), waarin ook Rotterdam en FIER Automotive uit Helmond partner zijn. In het kader van het project zullen de trucks de komende drie jaar nauwkeurig worden gemonitord.
Wethouder Langenberg: "Rotterdam ondersteunt momenteel bedrijven die elektrische voertuigen aankopen om gebruik te maken van de subsidieregelingen van FREVUE. Deze regeling is bedoeld om de exploitatie van vrachtvoertuigen met nuluitstoot aan te moedigen."

De ontwikkelingen in Rotterdam laten zien dat zero emissie stadslogistiek geen theorie meer is, maar serieuze business. Steeds meer (transport)bedrijven zien dat volledig elektrische bedrijfsauto’s passen bij hun behoeften. Maar het aanbod van deze auto’s is nog beperkt en de prijs is hoog. Om dit te doorbreken heeft de gemeente Rotterdam een Declaration of Intent opgesteld om vrachtwagenfabrikanten aan te zetten meer en sneller elektrische voertuigen op de markt te brengen. FREVUE partners hebben deze intentieverklaring overgenomen; op Europees niveau wordt nu ook het belang ervan ingezien. Voor de gemeente Rotterdam zijn deze projectresultaten een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Meer informatie over dit onderwerp via communicatieadviseur Logistiek010: s.van.veen@rotterdam.nl.