Direct naar de content

Eindrapport raadsenquête Warmtebedrijf

Risico's onderschat en op Warmtebedrijf afgewenteld

De onderzoekscommissie Warmtebedrijf heeft vandaag het eindrapport van de raadsenquête Warmtebedrijf gepresenteerd. In het rapport staat een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van het Warmtebedrijf van de oprichting in 2005 tot en met eind 2019.

De met enthousiasme opgezette plannen om restwarmte uit het havengebied te hergebruiken, kregen diverse keren te maken met tegenslagen, waarna het Warmtebedrijf, meestal onder regie van de gemeente, aan de slag moest om een nieuw plan te maken. Deze cyclus herhaalde zich meerdere keren en ook op dit moment wordt er weer een nieuw plan gemaakt na de laatste mislukking van het herstelplan met warmtelevering aan Leiden via de Leiding over Oost (LoO). De aangegane verplichtingen en gemaakte kosten lopen inmiddels tot in de honderden miljoenen.

 Aan de hand van de antwoorden op de onderzoeksvragen komt de commissie tot 21 conclusies over de afweging van het maatschappelijk en financieel belang, risicobeheersing, informatievoorziening aan de raad en governance. Risico’s zijn onderschat en door private partijen op het Warmtebedrijf afgewenteld. De raad is niet altijd voldoende in positie gebracht om de belangrijke besluiten over het Warmtebedrijf te nemen. En de gekozen governancestructuur werkte niet goed genoeg om grip te krijgen op het dossier. Uiteindelijk gaven de maatschappelijke en de laatste jaren vooral de financiële belangen de doorslag om door te blijven gaan met het Warmtebedrijf.  De onderzoekscommissie heeft 13 aanbevelingen geformuleerd specifiek voor het Warmtebedrijf en meer algemeen voor het deelnemingenbeleid en de organisatie en het lerend vermogen van de gemeente Rotterdam.

Onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie Warmtebedrijf is op 30 januari door de gemeenteraad ingesteld om een onderzoek te doen naar het gevoerde bestuur in de periode 2005-2020. Dit gebeurde na een met algemene stemmen aangenomen motie van de leden van de raadscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën in de raadsvergadering van 12 november 2019.

De heer J.W. (Jan-Willem) Verheij (VVD) is namens de gemeenteraad de voorzitter van de commissie die de uitvoering van de raadsenquête en het proces bewaakt. De onderzoekscommissie bestaat verder uit plaatsvervangend voorzitter mevrouw P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS), en de leden mevrouw T.C. (Tanya) Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam), de heer S. (Stephan) Leewis (GroenLinks) en de heer R.C.J. (Robin) de Roon (D66).

 Raads- en commissiebehandeling

De onderzoekscommissie licht op dinsdagavond 29 september het onderzoeksrapport toe aan de raad in een aparte vergadering van de commissie MPOF. In de raadsvergadering van 1 oktober is er een debat met het college over het onderzoeksrapport.