Direct naar de content

Effectieve handhaving bijstandsuitkeringen levert ruim 19 miljoen op

In totaal werd van 1.746 Rotterdammers de uitkering beëindigd omdat zij daar geen recht meer op hadden. Met als resultaat: een besparing van 19,6 miljoen euro voor de gemeente. Het project heronderzoeken leverde hier een belangrijk aandeel in. 

Het project heronderzoeken houdt in dat gedurende deze collegeperiode (2014-2018) bij 12.000 werkzoekenden wordt onderzocht of zij nog recht hebben op een bijstandsuitkering. Het gaat om werkzoekenden die al langere tijd geen contact meer met de gemeente hebben gehad. Van 498 werkzoekenden werd dit jaar de uitkering beëindigd. Wethouder Struivenberg: "Uit onderzoek blijkt dat de meesten van deze groep ook niet meer terugkeren in de uitkering. Dat is natuurlijk de echte winst.”

Boetes en maatregelen
Naast de 19,6 miljoen euro die de gemeente bespaart omdat 1.746 uitkeringen minder uitgekeerd hoeven worden, heeft de gemeente nog voor 1 miljoen aan boetes uitstaan bij 1.649 Rotterdammers die zich niet aan de informatieplicht hebben gehouden. Zij verzwegen bijvoorbeeld dat zij samenwonen of inkomsten hadden. Behalve de boete moeten zij ook het teveel aan onterecht ontvangen bijstand terugbetalen. In het besparingsbedrag is ook een bedrag van 1,7 miljoen euro opgenomen aan maatregelen. Maatregelen zijn kortingen van 30 of 100% op de uitkering omdat een werkzoekende zich niet houdt aan de afspraken met de gemeente over werk of re-integratie. Zoals niet solliciteren of niet komen opdagen bij een banenmarkt of sollicitatiegesprek. De gemeente legde 3.386 keer een maatregel op bij 2.513 werkzoekenden.

Kinderen uit huis
Om onrechtmatigheden met uitkeringen op te sporen werkt de gemeente nauw samen met diverse overheidsorganisaties zoals de politie en de Belastingdienst. Een speciale politieafdeling brengt ongebruikelijke geldtransacties in kaart. Als hier Rotterdammers met een bijstandsuitkering bij zijn betrokken, wisselt de politie die gegevens uit met de gemeente. De gemeente onderzoekt of de werkzoekende alle informatie heeft doorgegeven. Struijvenberg: “Mensen vinden het heel logisch om aan de gemeente grote veranderingen in je leven door te geven, zoals trouwen of verhuizen. Als je een uitkering krijgt moet je alle veranderingen doorgeven die van belang zijn voor je uitkering, grote én kleine veranderingen. Dus ook als je maar een paar uur betaald krijgt voor werkzaamheden, een huis in het buitenland hebt of als je kinderen hebt die niet meer bij jou wonen. Als je veranderingen niet doorgeeft en de gemeente komt er zelf achter, riskeer je een boete. Daarom benadruk ik: wijzigingen altijd melden.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl