Direct naar de content

Eerste Rotterdamse burgerberaad is een feit

Rotterdam heeft sinds vandaag een burgerberaad Klimaat. 117 Rotterdammers doen mee aan het eerste burgerberaad van Rotterdam. Via een loting zijn de leden uitgenodigd om mee te denken en mee te beslissen over de klimaataanpak van Rotterdam. Het burgerberaad wordt vertegenwoordigd door ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Ook is er gekeken naar een goede verdeling van leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en vertegenwoordiging uit verschillende wijken. Vanaf 16 april gaan zij van start met nadenken over oplossingen voor het klimaat. Dit najaar brengen zij een advies uit aan de gemeenteraad. Vanaf vandaag tot 9 april kunnen alle Rotterdammers met het burgerberaad meedenken.

 

Wethouder Chantal Zeegers (o.a. klimaat): “Ik vind het geweldig om te zien dat zoveel Rotterdammers enthousiast zijn om mee te doen aan het eerste Rotterdamse burgerberaad over klimaat. Ik ben heel benieuwd naar hun ideeën en oplossingen over wat wij als stad moeten doen voor het klimaat.”

Afspiegeling van de Rotterdamse bevolking
Het merendeel van de leden van het Burgerberaad is tussen 26 en 45 jaar oud. Alle leeftijdsgroepen vanaf 16 tot 66 jaar en ouder zijn vertegenwoordigd volgens afspiegeling van de Rotterdamse bevolking. Ook wordt het burgerberaad vertegenwoordigd door Rotterdammers met verschillende opleidingsniveaus. 28 mensen uit het burgerberaad hebben een opleidingsniveau tot mbo 1, 51 mensen hebben een mbo 2 t/m vwo opleidingsniveau en 38 mensen hebben een hbo/wo diploma. Van de 117 leden zijn er 11 die studeren, 70 werken in loondienst of zijn zelfstandig. 11 leden zijn werkzoekend en 25 leden vallen onder overig.

Oplossingen bedenken
Het burgerberaad is een groep gelote Rotterdammers die de gemeente adviseert. Gedurende zes bijeenkomsten van april tot en met september verdiepen zij zich in het klimaat en bedenken zij samen oplossingen. Kennis over het onderwerp is niet nodig, de leden praten mee vanuit hun eigen ervaring als inwoner van Rotterdam. Het burgerberaad kan een beroep doen op experts en informatie opvragen. Ook gaat het burgerberaad op excursie in de stad. Alle Rotterdammers mogen meedenken met het burgerberaad. Zo kunnen zij vanaf vandaag tot 9 april via mijn.rotterdam.nl aangeven welke Rotterdamse klimaatlocaties het burgerberaad moet bezoeken.

Advies aan gemeenteraad
Het burgerberaad bepaalt zelf welke maatregelen nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor wateropvang, energiebesparing of meer groen in de stad. Naar verwachting presenteren de deelnemers van het burgerberaad in het najaar hun advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft eerder aangegeven dit advies zeer serieus te nemen. Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad over de uitvoering van de plannen. De ervaring met burgerberaden in andere steden en landen is dat deze vaak met realistische voorstellen komen, die meteen uitvoerbaar zijn.

Lotingen
Om zoveel mogelijk verschillende mensen in het burgerberaad te krijgen, is twee keer geloot. Begin februari werden 10.000 Rotterdammers willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister. Zij kregen een uitnodigingsbrief en konden zich aanmelden. 358 mensen gaven gehoor aan deze oproep. Uit de aanmeldingen werden mensen geloot. Hierbij is gelet op een goede verdeling naar leeftijd, geslacht, buurt, arbeidsverband en opleidingsniveau. Uiteindelijk doen nu 117 Rotterdammers mee.

Klimaatdoelen
In 2030 moet de CO2-uitstoot in Rotterdam ten opzichte van 1990 met 55% naar beneden. En in 2050 moeten we helemaal klimaatneutraal zijn. Rotterdam is goed op weg met deze klimaatdoelen, maar de opgave is de komende jaren nog erg groot. Daarom wil de gemeente met dit burgerberaad de wijsheid en creativiteit van de Rotterdammers benutten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl