Direct naar de content

Eerste resultaten grote opknapbeurt Beijerlandselaan en Groene Hilledijk zichtbaar

Alliantie Hand in Hand bestaat 1,5 jaar

De eerste resultaten van de grote opknapbeurt op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk zijn zichtbaar. Sinds de start van de Alliantie Hand in Hand op 29 maart 2019 is er samen met bewoners, ondernemers en pandeigenaren hard gewerkt om de winkelstraten mooier, aantrekkelijker en veiliger te maken. De buitenruimte van het winkelgebied is aangepakt, nieuwe ondernemers hebben hun winkels geopend, ondermijnende criminaliteit neemt af.

Brede aanpak
Met een brede aanpak waarbij verschillende vraagstukken in het winkelgebied tegelijkertijd en in samenhang met elkaar worden bekeken en opgelost, is de Alliantie Hand in Hand de goede weg ingeslagen. Wethouder Moti (Werk&Inkomen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid en EU-Migranten): “De achterstanden die in enkele decennia zijn ontstaan in het winkelgebied, zijn niet zomaar opgelost, maar we zien dat er langzaam maar zeker een kentering ontstaat. Ik ben ervan overtuigd dat dit komt door de brede aanpak samen met partners zoals het aankopen van winkelpanden, het opknappen van gevels en het aantrekken van nieuwe ondernemers voor een gevarieerder winkelaanbod. We zijn stapjes vooruit aan het zetten en we hopen dan ook dat de effecten van corona op deze positieve ontwikkeling beperkt blijven.”

Eerste zichtbare resultaten
Het fundament onder de brede aanpak van de Alliantie Hand in Hand zijn de vier pijlers Fysiek, Branchering & Woonprogramma, Ondermijning, Imago & Communicatie. Op elk van deze gebieden zijn resultaten geboekt. Zo zijn 38 van de circa 170 luifels verwijderd en worden de puien en het glas in lood in ere hersteld. Ook is er meer regie op branchering en het voorkomen van ondermijning. Inmiddels zijn 53 van de 240 panden door de gemeente verworven en krijgen 10 leegstaande winkelpanden een woonfunctie. Een brancheringscommissie met vertegenwoordigers uit diverse organisaties, ondernemers en de wijkraad, bepaalt welke nieuwe ondernemers zich waar vestigen in het gemeentelijk vastgoed. Sinds begin van dit jaar zijn 12 nieuwe ondernemingen gestart en vijf ondernemingen verplaatst naar locatie die beter past in het brancheringsplan. De winkelstraat wordt in zijn totaliteit ingekort en het aangekochte bezit wordt ingezet om het kernwinkelgebied compacter en aantrekkelijker te maken. Ook zijn er verschillende initiatieven gestart met ondernemers, bewoners en bezoekers waarover wordt gecommuniceerd via www.hand-in-hand.nu.

Ondermijning
De speelruimte voor ondermijnende criminaliteit is sterk afgenomen. Dit komt mede door de knock and talk-aanpak. Daarbij gaan specialisten van diverse overheidsorganisaties in gesprek met mensen op straat. Ook vinden onaangekondigde bezoeken plaats van onder andere politie, OM en de Belastingdienst. Het aantal adressen met (vermoedens van) ondermijning en criminaliteit is sinds de start van de Alliantie met éénderde afgenomen en diverse illegale activiteiten zijn beëindigd.

Alliantie Hand in Hand
De Alliantie Hand in Hand zet in de periode 2019-2029 in voor een vitale lokale economie en een aantrekkelijk woonklimaat op de Beijerlandselaan, Groene Hilledijk. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De Alliantie Hand in Hand is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, het NPRZ, ondernemers, vastgoedeigenaren, veiligheidspartners en andere belanghebbenden.