Direct naar de content

Eerste initiatieven ‘Anders geregeld West-Kruiskade’ worden uitgevoerd

Wethouder Struijvenberg roept meer ondernemers op om deel te nemen

Het Rotterdamse college gaat een aantal tijdelijke maatregelen uitvoeren in het kader van de pilot ‘Anders geregeld op de West-Kruiskade’. De pilot brengt in kaart welke regels en procedures door ondernemers als belemmerend worden ervaren. De ondernemers brengen zelf de initiatieven in om deze belemmeringen tegen te gaan. De eerste initiatieven worden binnenkort uitgevoerd en wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) bracht gistermiddag om die reden een bezoek aan de West-Kruiskade. Hij feliciteerde de ondernemers met dit voorlopige succes, maar riep ook vooral op voor meer initiatieven.

Ingediende initiatieven

Het college van B en W heeft besloten tijdelijke maatregelen in te voeren op het gebied van:

o     Stopverbod; voor iedereen die met de auto op de West-Kruiskade komt wordt het stopverbod tijdelijk een parkeerverbod.

o     Venstertijden; ondernemers die aangegeven dat zij last hebben van de venstertijden kunnen van afwijkende laad- en lostijden genieten.

o     Uitstalbeleid; voor alle ondernemers geldt dat ze binnen de pilot mogen afwijken van de beperkingen ten aanzien van uitstallingen. Dat geldt ook voor de beperkingen aan het plaatsen van een reclamebord.

o     Mengvormen; voor twee ondernemers geldt dat zij vanaf 1 januari deelnemen aan de landelijke pilot Mengvormen Winkel/Horeca, waaraan de gemeente voornemens is om deel te nemen en waarin mengvormen winkel/horeca worden toegestaan.

Voordat de initiatieven van start gaan, moeten alle partijen om tafel om goede tijdelijke afspraken te maken en worden de ondernemers in kwestie geïnformeerd over de voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is dat een ondernemer zelf zorgvuldig met zijn omgeving moet afstemmen dat hij gaat experimenteren. Bewoners worden begin december via het actualiteitenoverleg geïnformeerd. De tijdelijke maatregelen gelden tot het einde van de pilot.

Wethouder Struijvenberg: “Het is een mooi begin maar ik weet zeker dat ondernemers van de West Kruiskade tegen meer regels oplopen. Ik roep ondernemers op om nu mee te doen met de pilot en aan te geven van welke regels zij last hebben. De pilot loopt nog tot oktober 2016. Dit is dé kans voor ze om zich te laten horen!”


Landelijke pilot

‘Anders geregeld op de West-Kruiskade’ is onderdeel van de landelijke pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ van kennis- en netwerkorganisatie Platform 31. Een succesvolle pilot biedt kansen voor een meer structurele vermindering van regeldruk op de West-Kruiskade en in andere winkelstraten in Rotterdam. Meer informatie over de pilot in Rotterdam? Kijk op www.alliantiewestkruiskade.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 22 66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl

.