Direct naar de content

Eerste hulp bij geldzorgen van medewerkers

Hoe kunnen werkgevers hun medewerkers met geldzorgen helpen? Na een pilot bij Aafje Hulpthuis, een zorgorganisatie die huishoudelijke ondersteuning levert, heeft de gemeente Rotterdam een handreiking gemaakt. De digitale folder met tips voor werkgevers die hun medewerkers met geldzorgen willen helpen, is gratis te downloaden.

Bij Aafje Hulpthuis trekken ze aan de bel als ze bij een medewerker geldzorgen vermoeden. Thea Laurens van Aafje Hulpthuis: “Onze collega’s, waaronder ook veel alleenstaande moeders, hebben vaak parttime contracten. Deze groep is erg kwetsbaar, zeker nu de prijzen zo stijgen”, weet Thea. “Wij willen hen persoonlijke hulp aanbieden, zodat de drempel om hulp te zoeken zo laag mogelijk is. Om korte lijntjes met de gemeente Rotterdam te houden – waar veel van onze collega’s wonen – hebben we contact met de gemeente gezocht. Zo is de samenwerking begonnen.” Uit de samenwerking is uiteindelijk de handreiking ontstaan.

Signaleren, bespreekbaar maken en begeleiden
In Rotterdam komen geldzorgen bij bijna 15% van de huishoudens voor. Die zorgen gaan ook mee naar het werk. Wethouder Enes Yigit (o.a. Armoedebestrijding) wil geldzorgen bespreekbaar maken en het liefst voorkomen. “Als gemeente willen we een goede samenwerking met werkgevers omdat zij een belangrijke rol hebben bij het signaleren en helpen van mensen met geldzorgen. Op de werkvloer zijn geldzorgen vaak snel merkbaar. Als het lukt om iemand met geldzorgen in een vroeg stadium te begeleiden naar de juiste hulp, dan is dat positief voor de medewerker zelf, de thuissituatie en het werk. Want hoe eerder geldzorgen worden aangepakt, hoe eerder iemand weer financieel fit is.”

Download de handreiking
De handreiking is een digitale folder met tips, uitleg en verwijzingen naar hulpinstanties. Een werkgever heeft hiermee de belangrijkste informatie op een rijtje en kan hier meteen mee aan de slag. De handreiking ‘Eerste hulp bij geldzorgen van medewerkers’ is gratis te downloaden.

Hulp bij geldzorgen
De gemeente Rotterdam is er voor Rotterdammers met geldzorgen, zij kunnen aankloppen bij de Vraagwijzer of bellen naar 14 010. Op de website www.rotterdam.nl/geldzorgen staat meer informatie over de regelingen en toeslagen. Ondernemers met geldzorgen kunnen op www.ondernemen010.nl/geldzorgen terecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joachim Kost, vervangend bestuursvoorlichter wethouder Enes Yigit, 06 – 391 073 81 of mj.kost@rotterdam.nl