Direct naar de content

Een sprong richting de toekomst: Ambitievariant voor renovatie Museum Boijmans Van Beuningen haalbaar

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen zijn blij te melden dat er brede steun is voor het nieuwe ontwerp van Francine Houben van Mecanoo architecten voor de renovatie van het museum. Dit ambitieuze renovatieplan wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Droom en Daad. Met de vernieuwing voldoet het museumgebouw straks weer aan de eisen om de wereldberoemde collectie en exposities te kunnen tonen. Een duidelijke routing, hoogwaardige tentoonstellingszalen, aandacht voor toegankelijkheid en een nieuwe hoofdentree in het hart van de vernieuwde gebouwdelen verbeteren de bezoekerservaring aanzienlijk. De heropening wordt verwacht in 2029.

Naast een aangeboden schenking van 80 miljoen euro door Stichting Droom en Daad, draagt de stichting ook bij aan een oplossing voor het toekomstige kenniscentrum van het museum. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met deze Ambitievariant.

Het nieuwe ontwerp

Met het nieuwe ontwerp schrijven de partijen een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het museum. Het ontwerp richt zich op de restauratie van de monumentale gebouwdelen Van der Steur, Bodon en Henket en voldoet aan de vijf uitgangspunten die de gemeenteraad in 2021 stelde voor de renovatie. Namelijk:

  • Een gastvrije entree
  • Verbeteren van de logistiek
  • Verbeteren van de routing in het museum
  • Herstel van de gebouwdelen Van der Steur, Bodon en Henket
  • Verbinden van het museum met de stad en het Museumpark.

Het ontwerp van Mecanoo voor het Museum Boijmans Van Beuningen getuigt van visie en vakmanschap. Het architectonisch concept wordt gekenmerkt door één heldere ingreep in het hart van het museum, die alle gebouwdelen met elkaar verbindt. Een verzonken plein markeert de nieuwe entree, die bezoekers toegang geeft tot Bodon en Van der Steur. Deze gebouwdelen worden volledig ingezet als tentoonstellingsruimte.

Het bouwdeel Robbrecht en Daem wordt gesloopt, waardoor de rijksmonumenten Bodon en Van der Steur weer zichtbaar worden vanuit de stad. Door het weghalen van Robbrecht en Daem ontstaat er ruimte voor een Back-of-house-oplossing voor logistieke knelpunten met betrekking tot kunst, goederen, etenswaren en afval. De binnentuin wordt overkapt en ingezet als multifunctionele ruimte. Aan de parkzijde wordt ter hoogte van het Henketpaviljoen een nieuwe museumentree gemaakt die het museum met het park verbindt. Het paviljoen wordt een museumrestaurant.
Het ontwerp geniet brede steun van het college, Museum Boijmans Van Beuningen en partijen zoals de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het plan omvat een grondige restauratie en vernieuwing van het museum, met aandacht voor brandveiligheid, duurzaamheid en behoud van monumentale waarden.

Met brede en eensgezinde steun wordt gezamenlijk verder gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig museum. Een sprong richting de toekomst. Een toekomst die de collectie, de stad en de Rotterdammers verdienen.

Achtergrond

De renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen kende de afgelopen jaren uitdagingen. Het oorspronkelijke ontwerp bleek financieel niet haalbaar en voldeed niet aan de vergunningseisen. Partijen waren niet eensgezind over het ontwerp. In april 2023 werd een ‘pas op de plaats’ ingelast, wat leidde tot het hernieuwde ontwerp van de Ambitievariant. Hierbij waren de visie van het museum en de adviezen van de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed doorslaggevend. Het nieuwe ontwerp is door alle betrokken partijen positief beoordeeld.

Extra investering

De renovatie vraagt in het meest slechte scenario om een extra investering van ruim 100 miljoen euro bovenop het huidige, door de gemeenteraad toegezegde budget van 223 miljoen euro. Deze stijging wordt voor een groot deel gedempt door €89 miljoen aan externe bijdragen Het college vraagt de gemeenteraad eenmalig circa 23 miljoen meer om de incidentele lasten van dit project in één keer te dekken. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt.

Planning

Na het zomerreces wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd over de uitwerking van de business case. De planning is als volgt:

  • Bespreken voorstel door gemeenteraad in september 2024
  • Voorlopig Ontwerp gereed: 1e kwartaal van 2025
  • Definitief Ontwerp gereed: tussen het 3e kwartaal van 2025 en 1e kwartaal van 2026
  • Vaststelling definitief krediet en uitvoeringsbesluit: 1e kwartaal 2026.

Met deze concrete stappen en de steun van zowel de gemeenteraad als de filantropische bijdragen, nemen gemeente en museumdirectie een belangrijke sprong naar de toekomst van Museum Boijmans Van Beuningen.

Afbeeldingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gemeente Rotterdam
Michiel Groeneveld, bestuursvoorlichter wethouder Maarten Struijvenberg, 06-38719229 of m.groeneveld2@rotterdam.nl

Museum Boijmans Van Beuningen
Vincent Cardinaal, persvoorlichter, 06-57263104 of vincent.cardinaal@boijmans.nl

Mecanoo
Eliano Felicio, Brand & PR Manager, +31 614289049 of Eliano.Felicio@mecanoo.nl