Direct naar de content

Een nieuwe toekomst voor recreatieoord Hoek van Holland

Het recreatieoord Hoek van Holland is toe aan verbetering en modernisering, passend bij de plannen om van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats te maken. Daarom heeft het Rotterdamse college van B&W besloten het recreatieoord te verkopen. Er wordt een marktpartij als nieuwe eigenaar gezocht, die het oord op een professionele manier kan uitbaten. Gesloten huurovereenkomsten gaan over naar de nieuwe eigenaar.

Commerciële exploitanten kunnen het recreatiepark beter en professioneler uitbaten dan de gemeente. De gemeente Rotterdam is één van de laatste gemeenten in Nederland die nog een recreatieoord exploiteert. De wet schrijft voor dat een gemeente dat alleen mag als het kostendekkend is en dat is nu niet het geval. Het recreatieoord blijft een recreatieoord: dat is zo vastgelegd in het bestemmingsplan.

Vierseizoenenbadplaats
Wethouder Said Kasmi (Toerisme): “De Hoek heeft met al haar charme veel te bieden voor toeristen. Voor Hoek van Holland betekent de verkoop van het recreatieoord ook een stap in de ontwikkeling tot een vierseizoenenbadplaats. Zo kunnen mensen het hele jaar door van dit unieke stukje Nederland genieten.” Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen): “Een modern en veilig park met voldoende faciliteiten is niet alleen goed voor recreanten, maar ook voor het Rotterdamse dorp Hoek van Holland, de Hoekenezen, ondernemers en bezoekers.”

Belangen
De gemeente Rotterdam start in de laatste maanden van dit jaar met een aanbesteding om een geschikte ondernemer te vinden. Om er zeker van te zijn dat alle belangen worden gehoord, betrekt het college de gebiedscommissie en de Recreanten Advies Raad (RAR) bij het verkoopproces. De gemeente hecht veel waarde aan de belangen van de huidige recreanten. De toekomstige exploitant moet daarom in een concreet plan laten zien op welke manier zij hiermee omgaan. De belangen van recreanten, ondernemers en bewoners wegen in de aanbesteding zwaarder dan de verkoopprijs.

Vragen en zorgen
De huurovereenkomsten die recreanten hebben gesloten, gaan over naar de nieuwe eigenaar. Het college begrijpt dat dit besluit vragen en zorgen kan oproepen bij de mensen die er nu recreëren. Kasmi: “Recreanten kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente om hun vragen te stellen en zorgen kenbaar te maken. Verder organiseren we een spreekuur en – indien daar behoefte aan is – online bijeenkomsten.”

Besluitvorming
De Rotterdamse gemeenteraad spreekt naar verwachting in december over het onderwerp. Als de besluitvorming volgens planning verloopt, start de aanbesteding nog dit jaar en is naar verwachting voor de zomer van 2021 afgerond.