Direct naar de content

Een goede toekomst voor ouderen

Rotterdamse ouderen hebben nog een heel leven voor zich waarin ze actief kunnen zijn en gezond willen blijven. Het aantal ouderen in de stad neemt de komende jaren toe en het college van burgemeester en wethouders wil nu al actie ondernemen om ouderen beter te betrekken bij hun eigen toekomst en hen zelf de regie te geven. Het college lanceert daarom de actieagenda ‘Goud voor Oud‘ waarin er aandacht is voor activiteiten, gezondheid, wonen en zorg.

De dubbele vergrijzing zorgt voor een flinke toename van het aantal ouderen. Nu is 16% van de Rotterdammers 65+. In 2040 is dat 18,2% waarbij de grootste groei in de leeftijdsgroep van 75-plussers zit. Het is van groot belang dat die ouderen zo lang mogelijk fit, vitaal en gezond blijven. Wethouder Buijt van Zorg, Ouderen en Jeugdzorg: “Als je gezond bent en lichamelijk fit, dan kun je veel beter genieten van het leven. Ouderen die willen kunnen actief blijven door vrijwilligerswerk te doen. Voor andere ouderen of jongeren, zodat ze hun levenservaring kunnen inzetten. En waar het nodig is, zorgen we goed voor ouderen. We stimuleren ontmoeting en sociale contacten, zodat ook ouderen elkaar kunnen ondersteunen.”

Wijk- en Zorgrestaurants

De gemeente zet in op het (her)openen en verduurzamen van wijk- en zorgrestaurants, waarvan er de laatste jaren veel zijn gesloten. Met een subsidie voor onder andere kleine verbouwingen, de aanschaf van keukenspullen, het vergroten van de bekendheid of het organiseren van activiteiten voor ouderen, kunnen de restaurants een ontmoetingsplek worden dichtbij in de wijken.

Activiteiten

Op verschillende manieren worden de talenten van ouderen opnieuw ingezet. Met een talentscan kunnen ouderen (her)ontdekken wat ze leuk vinden om te doen. In sommige gevallen helpen trainers om passend vrijwilligerswerk voor pensionado’s te vinden. Ook zijn er workshops, dansmiddagen en culturele activiteiten mogelijk.
De actieagenda heeft speciale aandacht voor ouderen in seniorencomplexen. Het college zet in op sociale huismeesters en breidt het college het aantal thuisplusflats uit. Ouderen wonen daar dicht bij elkaar zodat zorg en welzijn slim georganiseerd kunnen worden. Ook is het makkelijker om contact te hebben met andere ouderen.

Zorg

Ouderen die wel zorg nodig hebben, kunnen die makkelijker krijgen door een pilot waarbij zorgaanbieders zelf de Wmo-indicatie afgeven. De ouderen hoeven dan nog maar een keer hun verhaal te vertellen en de zorg is dan snel geregeld en passend.
Rotterdam wordt de meest dementievriendelijke stad, daarvoor actieplan opgesteld. Dat is nodig, omdat de dubbele vergrijzing zorgt voor een verdubbeling van het aantal mensen met dementie.

Woensdag 15 november presenteert wethouder Ronald Buijt zijn actieagenda in het Theater Zuidplein. Ouderen en organisaties die betrokken zijn bij zorg en welzijn, zijn daarbij aanwezig.

Theater Zuidplein
Gooilandsingel 95
3083 DP Rotterdam

Het programma start om 10:30

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Ronald Buijt, 06-41316567 of t.breimer@rotterdam.nl