Direct naar de content

Een betaalbaar leven voor Rotterdammers

Begroting 2023 en College Agenda 2022-2026 gepresenteerd

Het college wil een betaalbaar leven voor Rotterdam en zijn bewoners. In de begroting 2023 presenteren zij maatregelen hoe zij de Rotterdammers hiermee tegemoet willen komen. Zo is besloten om de afvalstoffenheffing in 2023 niet te verhogen. Daarnaast zijn er ook andere regelingen zoals een kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, gratis OV voor kinderen tot 12 jaar en 65+’ers en de Rotterdampas. Juist om de inwoners die het moeilijk hebben een steuntje in de rug kunnen geven.

Begroting 2023
Op dit moment zien de gemeentelijke financiën er goed uit. De meerjarige begroting laat geen tekorten zien en onze financiële reserves zijn op peil. Het zogenoemde huishoudboekje is op orde. En dat is ook nodig, want het stadsbestuur staat voor een grote opgave met grote onzekerheden.

“Veel Rotterdammers kampen met de enorme stijging van onder meer energiekosten en kosten van de dagelijkse boodschappen. Rotterdammers met een laag of zelfs modaal inkomen hebben grote moeite om rond te komen” zegt wethouder Maarten Struijvenberg (waarnemend wethouder Financiën en Organisatie). “Naast stijgende energie- en grondstofprijzen, schaarste aan brandstof en materialen zien we ook personeelstekorten, is er een woningtekort en ligt er een grote opgave rondom de klimaatverandering. Het stadsbestuur zet alles op alles om financieel stevig in het zadel te blijven om zo te kijken waar de investeringen het hardst nodig zijn”, aldus Struijvenberg.

College Agenda 2022-2026
De focus ligt de aankomende jaren op wat er actief leeft in de stad. Dit stadsbestuur wil dichtbij zijn bewoners staan, luisteren en meer doen. Om samen te komen tot oplossingen voor de opgaven die zo dringend zijn.

Wethouder Robert Simons (Wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur): “We slaan de handen ineen voor een groene, veilige, schone stad en kansen voor Rotterdammers. Problemen in onze stad en in onze wijken pakken we samen aan en lossen we op. We gaan de wijken in, in gesprek met Rotterdammers, ondernemers, organisaties. De menselijke maat is niet alleen ons uitgangspunt, we gaan het ook gewoon doen. Want Rotterdammers willen we vooruit helpen met daadkracht en creativiteit. Juist in deze onzekere tijden staan we stadsbestuur samen aan de lat om voor alle Rotterdammers het vertrouwen in de toekomst te vergroten.”

Bekijk de collegevideo over de begroting 2023 of bekijk de uitgebreide begroting.