Direct naar de content

Eén beleid voor alle zwembaden in Rotterdam

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het zwembeleid voor de periode 2015-2025 vastgesteld. Het beleid gaat over de ligging en spreiding van de openbare zwembaden in Rotterdam, een aanbod dat zoveel mogelijk aansluit op de wensen van de Rotterdammers, specialisatie van baden om in de verschillende behoeften te voorzien en meer samenwerking met zwemverenigingen. In alle gemeentelijke zwembaden gaan dezelfde tarieven gelden en er komt één gecertificeerde methode voor zwemlessen in de openbare baden. Ook heeft het stadsbestuur besloten dat het zwembaddeel van Sportcentrum Schuttersveld per 1 juli 2015 definitief sluit. Een geschikte andere exploitant voor dit zwembad werd niet gevonden.

Met het opheffen van de deelgemeenten is het zwembeleid een verantwoordelijkheid van het stadsbestuur geworden. Het College ziet dit als een kans om te zorgen voor optimaal gebruik van de gemeentelijke zwembaden en het zwemmen beter op de kaart te zetten.

Ambities
In Rotterdam maken veel verschillende doelgroepen gebruik van de zwembaden. Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is om deze verschillende doelgroepen beter te bedienen. Aanvullend is de ambitie om het aantal bezoekers te verhogen en terug te brengen op het niveau van 2011 met ruim 1,8 miljoen per jaar. Nu ligt dat aantal op ruim 1,6 miljoen. Bovendien streeft de gemeente naar een hoger aantal kinderen dat via schoolzwemmen een zwemdiploma haalt en is het de bedoeling dat de doorstroom van school- en leszwemmen naar verenigingen verbetert.

De komende jaren gaat de gemeente een aantal zwembaden vervangen. Bij het Zuidplein komt een nieuw 50-meterbad, in Feijenoord komt in het Huis op Zuid een bad dat het Afrikaanderbad gaat vervangen en ook in Prins Alexander en Rozenburg komen nieuwe baden. Het gerestaureerde monumentale Van Maanenbad wordt op 22 april officeel heropend. Baden die een grote investering vragen of aan het einde van hun economische levensduur zijn worden echter niet langer automatisch één op één vervangen. Het college verkiest kwaliteit boven kwantiteit.

Het beleidskader is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de zwembond (KNZB), Rotterdam Sportsupport, kennispartners, ondernemers en andere exploitanten en ervaringsdeskundigen in de andere grote steden.

Zwembad Schuttersveld
Binnen de randvoorwaarden van de gemeenteraad kon geen geschikte exploitant worden gevonden voor het zwembad in Sportcentrum Schuttersveld. Het zwembaddeel in Schuttersveld sluit daarom per 1 juli a.s.. Er wordt gekeken naar een alternatieve bestemming voor dit deel van Schuttersveld. De gebiedscommissie wordt hierbij betrokken. Ondertussen kunnen de vaste gebruikers en basisscholen terecht in andere zwembaden.

Tarieven
De tarieven van de verschillende zwembaden zijn in de loop van de jaren uiteengelopen. Daarnaast is het aantal soorten tarieven sterk toegenomen. Hierdoor betaalt de Rotterdammer in het ene bad voor recreatief zwemmen bijvoorbeeld €4,15 en in het andere bad €3,60. Dat schept onduidelijkheid voor de gebruikers en werkt belemmerend bij het uitvoeren van het gemeentelijke zwembeleid. Het college heeft besloten de tarieven voor de gemeentelijke zwembaden gelijk te trekken naar het stedelijk gemiddelde. Een kaartje voor recreatief zwemmen komt hiermee op €3,90.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over het zwembeleid kunt u contact opnemen met Irene Warbout, communicatieadviseur Gemeente Rotterdam, ic.warbout@rotterdam.nl, 06-51003852.

Het volledige zwembeleid kunt u hier downloaden