Direct naar de content

Economische Verkenning Rotterdam 2017

Trends, facts & figures van de Rotterdamse economie

De economie in de regio Rijnmond blijft groeien. De werkgelegenheid in de regio neemt toe en er ontstaan steeds meer nieuwe vacatures. Dit en meer staat in de Economische Verkenning Rotterdam 2017, die vandaag door de gemeente Rotterdam is gepresenteerd.

Jaarlijks schetst de Economische Verkenning Rotterdam de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen van de Rotterdamse economie. De editie 2017 staat in het teken van ‘Next Economy, Next City: Stad in verandering’. Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid & Economie) is bij de presentatie van de EVR 2017 aanwezig.

Aanjagende rol
Rotterdam telt steeds meer innovatieve bedrijven en zogenoemde ondernemershubs; plekken waar ondernemen, vernieuwen en creativiteit op een laagdrempelige manier in elkaar grijpen. Struijvenberg: “Er ontstaan overal in de stad ondernemershubs, die zich, meestal rond een thema, op verschillende manieren met nieuw ondernemerschap bezig houden. Mooie voorbeelden hiervan zijn onder andere het Industriegebouw en BlueCity met een mix van creatief en circulaire economie." Initiatieven die innoverend ondernemen stimuleren en begeleiden, zoals het Erasmus Centre for Entrepeneurship, Cambridge Innovation Centre en Port XL spelen een belangrijke aanjagende rol.

Jongeren – die een belangrijk aandeel hebben in het in beweging houden van de economie— zijn steeds hoger opgeleid. Voor hen is Rotterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats. De positie van middelbaar- en laagopgeleiden op de arbeidsmarkt verdient tegelijkertijd nog extra aandacht. “De afgelopen jaren hebben we vol ingezet op onderwijs en scholing op Zuid. En dit werpt zijn vruchten af. Het NPRZ heeft kort geleden een monitor gepresenteerd met de conclusie dat we de opleidingsachterstand van Zuid voorzichtig inlopen”, aldus Struijvenberg. Vooral in de dienstverlenende bedrijfstakken ligt veel ruimte voor extra werkgelegenheid. Een voorbeeld hiervan is de groeiende toeristenindustrie in de stad.

Vruchtbare bodem
Bedrijvigheid, goede ondernemersvoorzieningen en aantrekkelijke woonwijken; Rotterdam kent een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling richting de economie van de toekomst. Die vruchtbare bodem bestaat bijvoorbeeld uit wijken waar steeds meer (startende) zzp’ers in industriële sectoren (de nieuwe maakindustrie) neerstrijken. Daarnaast voelt de zogenoemde kennisintensieve dienstverlening zich op steeds meer locaties thuis. Het Rotterdamse centrum en de omliggende wijken bewijzen zich als goede vestigingsplaatsen. Ook omliggende buurten zoals Cool en Delfshaven bieden veel kansen.

Het aantal zzp’ers groeit in Rotterdam tussen 2011 en 2016 harder dan in de rest van Nederland.Struijvenberg: “We zien een bruisend innovatief klimaat op allerlei fronten. Dit is essentieel voor de opschaling van goede nieuwe initiatieven. Juist de crossovers tussen nieuwe kleine industriële bedrijfsvestigingen en nieuwe dienstverlening biedt kansen voor Rotterdam en de regio.”

Meer over de EVR
De EVR biedt niet alleen cijfers over de ontwikkelingen in de economie, maar geeft ook verdieping en inzicht in kennis en ontwikkeling van de Rotterdamse en regionale economie. Achtergronden en recente gegevens over de economie van Rotterdam zijn vanaf 15 maart te vinden op de vernieuwde site van de EVR 2017, www.rotterdam.nl/ervr. Het nieuwe EVR magazine is ook op deze pagina te downloaden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl