Direct naar de content

Duurzamer reizen door nieuwe reiskostenregeling

Per 1 januari 2023 kunnen de medewerkers van de gemeente Rotterdam gebruik gaan maken van een nieuwe reiskostenregeling. De gemeente en de vakbonden hebben vandaag het akkoord ondertekend voor de nieuwe reiskostenregeling. Deze nieuwe regeling zorgt ervoor dat medewerkers worden gestimuleerd om zo veel mogelijk gezond en duurzaam te reizen met het OV, deelvervoer of de fiets. Een gratis OV-mobiliteitskaart voor woon-werkverkeer gaat onderdeel uitmaken van een nieuwe reiskostenregeling.

Koploper
Met het bereikte akkoord wordt invulling gegeven aan een in het coalitieakkoord opgenomen ambitie. Naast goede vergoedingen ondersteunt deze regeling Anders Werken, waarbij op verschillende locaties kan worden gewerkt: vanuit huis, kantoor, stad of wijk en wordt er rekening gehouden met bijzondere situaties van medewerkers die voor woon- werkverkeer afhankelijk zijn van de auto.

De medewerkers van de gemeente Rotterdam kunnen vanaf 1 januari 2023 met een online mobiliteitsplatform op een eenvoudige wijze gebruik maken van de nieuwe regeling. Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die dit op deze manier aanbiedt en behoort hierdoor tot de koplopers binnen overheidsland.

CO2-reductie
Rotterdam staat voor een behoorlijke opgave met de CO2-reductie in de stad. Het nieuwe online mobiliteitsplatform geeft de gemeente de mogelijkheid om de CO2-uitstoot bij zakelijke reizen te registreren. Zo kunnen landelijke en Rotterdamse doelstellingen t.a.v. CO2-reductie bij personenmobiliteit goed gemonitord kunnen worden.